EU-dom slår fast: Arbejdsgivere skal registrere medarbejderes arbejdstid

Nyhed
07.08.2019

EU-Domstolen fastslår i en dom, at alle arbejdsgivere i EU er forpligtede til at indføre et system, hvor den enkelte medarbejders arbejdstid registreres. Registreringen af medarbejdernes daglige arbejdstid skal sikre en effektiv overholdelse af medarbejdernes rettigheder, herunder den maksimale ugentlige arbejdstid samt hvileperioder, som fremgår af EU’s arbejdstidsdirektiv.

Hvad ligger til grund for dommen?

Spørgsmålet om registrering af arbejdstid opstod i forbindelse med en konkret sag mellem Deutsche Bank i Spanien og en spansk fagforening (CCOO). Under sagen blev det af fagforeningen gjort gældende, at Deutsche Bank var forpligtet til at etablere et system, som kunne registrere medarbejdernes daglige arbejdstid. Formålet var, at systemet skulle gøre det muligt at kontrollere, hvorvidt den tilladte arbejdstid blev overholdt.

 

I EU-Domstolens begrundelse blev det indledningsvist præciseret, at alle medlemslande er forpligtet til at sikre en effektiv overholdelse af de rettigheder, som tilkommer medarbejderne i henhold til den gældende EU-lovgivning, da denne har til formål at garantere en bedre beskyttelse af medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Disse rettigheder omfatter bl.a. daglige og ugentlige minimale hvileperioder og pauser samt en maksimumgrænse for den ugentlige arbejdstid.

 

Det betyder dommen for din virksomhed

På baggrund af dette finder EU-Domstolen det nødvendigt, at medlemslandene pålægger arbejdsgiverne en forpligtigelse til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”.

 

Det er dog op til det enkelte medlemsland at afgøre, hvordan den praktiske registrering af medarbejdernes arbejdstid skal foregå. Dette er endnu ikke fastsat i Danmark, men vi holder os løbende opdateret i den forbindelse.

 

EU-Domstolen stiller dog som et krav, at medarbejdernes arbejdstimer samt selve tidspunktet for udførelsen af arbejdet skal kunne fastlægges på et objektivt og pålideligt grundlag, så det er muligt at kontrollere, at rettighederne i henhold til EU-lovgivningen overholdes. Af samme grund vil fremlæggelse af bevismidler som vidner, e-mails eller brug af computer og mobiltelefon ikke være objektivt og pålideligt.

 

Kontakt os

Har du eller din virksomhed spørgsmål til EU-dommen om registrering af medarbejderes arbejdstid, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev