Er du tidligere andelshaver – så kan du være berettiget til provenu

Nyhed
23.06.2023

I en nyligt afsagt dom ved Retten i Aarhus fik to tidligere andelshavere medhold i, at de var berettiget til en andel af overskuddet i forbindelse med opløsningen af andelsforeningen og salg af andelsforeningens ejendom. Er du tidligere andelshaver, så læs med her.

Bestemmelser fra 1970’erne og 80’erne: Overskud skulle deles

I 1970’erne og 1980’erne var det normalt, at andelsforeninger blev stiftet med bestemmelser om, at et kontantprovenu (overskud) skulle deles mellem tidligere andelshavere og nuværende andelshavere, når andelsforeningen i fremtiden skulle opløses, og ejendommen afhændes.

 

Vedtægtsændring tilgodeså kun de nuværende andelshavere

I den konkrete sag indeholdt vedtægterne netop en sådan bestemmelse om deling af overskuddet, hvorfor de tidligere andelshavere og nuværende andelshavere skulle dele det kontante provenu.

 

I 2019 besluttede de nuværende andelshavere ved en ekstraordinær generalforsamling imidlertid ved en vedtægtsændring, at overskuddet ikke længere skulle deles med de tidligere andelshavere således, at hele overskuddet tilfaldt de nuværende andelshavere.

 

Herefter solgte de ejendommen og opløste foreningen.

 

Tidligere andelshavere markerede deres ret

En række tidligere andelshavere rettede herefter henvendelse til foreningen og gjorde opmærksom på deres ret, og at denne ikke kunne fratages dem uden deres skriftlige tiltræden.

 

Der havde siden foreningens stiftelse i 1989 løbende været vedtægtsændringer. Ved en indsættelse af nye bestemmelser i vedtægterne i 1997 havde andelsforeningen ved en fejl forsømt at tilrette vedtægternes bestemmelser om beskyttelse af de tidligere andelshaveres rettigheder (§ 11 var blevet § 12, men beskyttelsesbestemmelsen i § 22 henviste fortsat til § 11).

 

Det blev under sagen gjort gældende, at den manglende tilretning udgjorde en åbenlys fejl, hvorfor de nuværende andelshavere allerede af denne grund ikke kunne ændre vedtægterne uden de tidligere andelshaveres samtykke.

 

Retten gav medhold i , at det var en åbenlys fejl, at foreningen ved vedtægtsændringen i 1997 ikke havde fået konsekvensrettet vedtægternes § 22 om vedtægtsændringer i forbindelse med, at bestemmelsen om samlet afhændelse blev flyttet fra § 11 til § 12. Fejlen var ikke efterfølgende blevet rettet.

 

Rettens afgørelse: Manglende samtykke blev afgørende

På baggrund heraf kom Retten frem til, at vedtægtsændringen, hvorefter de tidligere medlemmer blev frataget deres ret til provenu, var ugyldig, idet de ikke havde givet samtykke til ændringen.

 

De tidligere andelshavere havde derfor krav på en andel af provenuet.

 

Afgørelsen viser, at tidligere andelshavere trods en vedtægtsændring kan have krav på en andel af et evt. provenu (overskud), såfremt der har været bestemmelser herom i vedtægterne.

 

Lad HjulmandKaptains specialister hjælpe dig

Er du tidligere andelshaver, og er du i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med salg af andelsforeningens ejendom, så er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev