Er du sikret mod dine medarbejderes vanvidskørsel?

Nyhed
28.04.2021

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en ny lov, som medfører, at virksomheders firmabiler kan blive konfiskeret som følge af medarbejderes vanvidskørsel. Loven er trådt i kraft – Har I sikret jer?

Med virkning fra den 31. marts 2021 er det nu blevet muligt for politiet at konfiskere biler i tilfælde af vanvidskørsel. I den forbindelse er det en fordel at kende forskellen på konfiskation og beslaglæggelse.

 

Forskellen på beslaglæggelse og konfiskation

Beslaglæggelse er en midlertidig inddragelse af bilen, hvorimod konfiskation er en permanent inddragelse af bilen, som medfører, at politiet kan sælge bilen, uden ejeren får købesummen.

Det vil sige, at hvis bilen bliver inddraget af politiet, mister du som ejer retten til bilen og dermed også bilens værdi. Det kan derfor blive dyrt for bilejere og virksomhedsejere, hvis medarbejdere kører vanvidskørsel i firmaets biler.

 

Hvornår er der tale om vanvidskørsel?

Vanvidskørsel er i den nye lov kategoriseret som:

  • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder,
  • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder,
  • særligt hensynsløs kørsel,
  • kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover,
  • kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t og
  • spirituskørsel med en promille over 2,00.

  

Hvad kan du gøre for at undgå konfiskation af en firmabil, hvis en medarbejder kører vanvidskørsel?

Som ejer af bilen kan du kun undgå konfiskation af bilen, hvis det kan godtgøres, at konfiskationen er uforholdsmæssigt indgribende.

 

Du skal derfor kunne bevise:

  • at du ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville anvende bilen til vanvidskørsel, og
  • at du har taget alle rimelige skridt til at sikre din økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel.

 

Hvis du som ejer alligevel får konfiskeret din bil som følge af en medarbejders vanvidskørsel, er det de almindelige erstatningsregler, der gælder for arbejdsgiverens krav.

 

Det vil sige, at medarbejderen kan blive erstatningsansvarlig, hvis denne forsætligt eller groft uagtsomt har påført arbejdsgiveren et tab som følge af, at bilen konfiskeres og sælges på auktion.

 

HjulmandKaptains anbefalinger

Det er vores anbefaling, at du som arbejdsgiver sørger for, at dine medarbejdere kender reglerne. Derfor anbefaler vi, at medarbejdernes generelle erstatningsansvar, herunder de økonomiske konsekvenser, præciseres. Vi anbefaler, at dette sker i ansættelsesaftalen eller alternativt i et tillæg til ansættelsesaftalen.

 

En sådan bestemmelse bør indeholde en præcisering af, at medarbejderen kan blive erstatningsansvarlig, uanset om arbejdsgiveren selv ejer bilen, har leaset bilen eller af andre grunde har bilen i sin varetægt.

Derudover bør det præciseres, at medarbejderen også hæfter for, at denne evt. låner bilen ud til andre.

 

Det bør også anføres, at vanvidskørsel m.m. vil blive anset som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesaftalen og vil medføre ansættelsesretlige sanktioner som advarsel, opsigelse eller bortvisning, ligesom et erstatningskrav som følge af driftstab vil kunne komme på tale, og at et sådan krav vil blive modregnet i medarbejderens løn.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for hjælp til at implementere ovenstående, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vores specialister i HR-/Ansættelsesret står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev