Ekspropriation underkendt af Højesteret

Nyhed
18.09.2018

Højesteret har i en ny afgørelse underkendt dele af en ekspropriation foretaget af Banedanmark som led i elektrificering af jernbanen.

Efter loven kan Banedanmark ekspropriere arealer i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne gennemføre elektrificeringen. Det er oplyst i forarbejderne til loven, at indgrebet vil være mindre indgribende.

Det fremgår også af lovens forarbejder, at en kommune som led i en ”koordineret proces” kan gennemføre ændringer i elektrificeringsprojektet mod selv at afholde udgifterne.

 

Højesterets flertal fandt, at dette ikke gav hjemmel til, at en kommune uden andet plangrundlag kan gennemføre projektændringer, hvor der erhverves yderligere arealer. Højesteret lagde til grund, at det oprindelige projekt var tilstrækkeligt til at opfylde elektrificeringsprojektet, og at yderligere erhvervelser ikke var nødvendige for at gennemføre dette. På den baggrund fandt flertallet, at der ikke var hjemmel til at ekspropriere et areal til anlæg af ny kommunevej, privat fællesvej og vendeplads på i alt 20.830 m2.

 

Mindretallet fandt, at der var hjemmel i loven til at gennemføre også denne ekspropriation.

Afgørelsen viser, at kravet om udtrykkelig hjemmel til foretagelse af ekspropriationer skal tages bogstaveligt og er måske særligt interessant, fordi der netop er afsluttet et udvalgsarbejde om ekspropriationsreglerne.

Afgørelsen må forstås således, at havde kommunen etableret et selvstændigt plangrundlag for ekspropriation af det yderligere areal, ville hele ekspropriationen have været godkendt.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev