Det betyder afskaffelsen af store bededag for medarbejdere og arbejdsgivere

Nyhed
23.03.2023

Som mange danskere allerede er bekendt med, har regeringen haft et ønske om at afskaffe store bededag som en helligdag, så store bededag fra 2024 gøres til en almindelig arbejdsdag med løn. Vi giver dig her overblik over, hvad den nye lov indeholder, og hvordan du bør forholde dig som arbejdsgiver.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 24. januar 2023 et lovforslag om afskaffelse af store bededag som en helligdag. Lovforslaget blev endeligt vedtaget den 28. februar 2023.

Hvilke ændringer medfører loven om afskaffelse af store bededag?

Lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag træder i kraft den 1. januar 2024. Det er i loven, der gælder alle lønmodtagere, bestemt:

  • at bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær, som findes i lovgivning, kollektive overenskomster og aftaler, fremadrettet ikke finder anvendelse for så vidt angår store bededag.
  • at lønmodtagere, der får en fast løn, skal modtage et løntillæg af arbejdsgiveren, hvis arbejdstiden forøges som følge af, at bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær ikke længere finder anvendelse for så vidt angår store bededag.
  • at lønmodtagere, der får timeløn, skal modtage deres sædvanlige timesats for arbejde på store bededag, dog eventuelt med et tillæg for overarbejde eller andet arbejde.

 

Derudover indeholder loven bestemmelser om, hvordan et eventuelt løntillæg optjenes og afregnes.

 

Reelt betyder loven derfor i praksis, at lønmodtagere ikke længere automatisk har fri på store bededag, fordi det ikke længere er en helligdag, ligesom der er krav om, at lønmodtagere aflønnes på sædvanlig vis, når der arbejdes på det, der før var store bededag.

 

Som det fremgår ovenfor, får loven reel betydning for løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet. Sådanne vilkår forhandles normalt af arbejdsmarkedets parter, hvorfor den netop vedtagne lov adskiller sig fra anden lovgivning på det ansættelses- og arbejdsretlige område.

 

Sådan bør du som arbejdsgiver forholde dig til lovændringen om store bededag

Det er vores anbefaling, at du som arbejdsgiver sørger for at sikre, at loven (fra 2024) følges, og at du orienterer dine medarbejdere om, hvad afskaffelsen af store bededag som helligdag betyder for netop dem. 

Har du som arbejdsgiver indgået ansættelsesaftaler med dine medarbejdere, der indeholder bestemmelser om helligdage, behøver du ikke nødvendigvis at ændre i disse ansættelsesaftaler.

 

Ønsker du dog at give din medarbejdere bedre vilkår i forhold til store bededag end loven foreskriver, er det vores anbefaling, at du tilretter ansættelsesaftalerne, så de bedre vilkår fremgår udtrykkeligt heraf.

 

Vi kan hjælpe dig med at tilpasse ansættelsesaftalerne

Har du spørgsmål til loven og tilpasning af ansættelsesaftaler eller til ansættelses- og arbejdsretten generelt, så er du naturligvis velkommen til at kontakte vores specialister i  HR- og ansættelsesret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev