Datatilsynet: Fingeraftryk er ikke tilladt til registrering af medarbejderes arbejdstid

Nyhed
21.10.2019

Flere IT-leverandører udbyder løsninger, hvor medarbejdere skal bruge deres fingeraftryk til at registrere arbejdstid. Datatilsynet har i en vejledning udtalt, at denne kontrol af de ansattes arbejdstid ikke er tilladt i Danmark.

Fingeraftryk er følsomme oplysninger

Disse løsninger fungerer ved, at den ansattes fingeraftryk matches med en database, som indeholder de ansattes fingeraftryk, således at der kan ske entydig identifikation af, hvilken medarbejder der tilgår og forlader arbejdspladsen, og hvornår dette sker.

 

Behandling af biometrisk data – som f.eks. fingeraftryk – kategoriseres i databeskyttelsesforordningen som behandling af følsomme oplysninger. Udgangspunktet er imidlertid, at der gælder et forbud mod behandling af disse oplysninger, medmindre betingelserne i en af forordningens undtagelser er opfyldt.

 

Kan formålet (retsmæssig lønudbetaling) opnås med mindre indgribende midler?

Forbuddet mod behandling af følsomme oplysninger finder ikke anvendelse, hvis behandling er nødvendig for, at et retskrav kan gøres gældende. Kravet om ”nødvendighed” indebærer, at mindre indgribende midler skal anvendes, når det er muligt.

 

Datatilsynet udtaler, at et krav på løn og arbejdsgiverens krav på alene at udbetale den løn, som den ansatte er berettiget til, kan anses for at udgøre et retskrav.

 

Datatilsynet bemærker hertil, at kontrol af arbejdstiden kan foretages med mindre indgribende midler, som ikke nødvendiggør behandling af følsomme oplysninger, herunder adgangskort. Fingeraftryk kan således ikke anvendes under henvisning til dette behandlingsgrundlag.

 

Samtykke fra medarbejderen

Forbuddet mod behandling af følsomme oplysninger finder heller ikke anvendelse, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger. Det er dog vigtigt at bemærke, at såfremt et samtykke ikke kan anses for frivilligt, kan det ikke udgøre et gyldigt behandlingsgrundlag.

På grund af det afhængighedsforhold, der er mellem arbejdsgiver og en ansat, vurderede Datatilsynet, at en ansats samtykke til, at en arbejdsgiver kan behandle oplysninger om vedkommendes fingeraftryk i forbindelse med tidskontrol, ikke kan anses for at være frivilligt.

 

Datatilsynet afviser imidlertid ikke, at der kan være særlige omstændigheder, som medfører, at et samtykke godt kan anses for at være frivilligt afgivet af medarbejderen. Det er dog – efter tilsynets opfattelse - ikke tilfældet i denne situation.

 

Du kan læse nærmere om Datatilsynets udtalelse her

 

Har din virksomhed brug for juridisk rådgivning i forbindelse med overholdelse af persondatareglerne for registrering af medarbejderes arbejdstid, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev