Bortvisning af lufthavnsansat for at give 9 kr. til velgørenhed var uberettiget

Nyhed
18.02.2019

Lufthavn dømt til at betale 393.000 kr. i erstatning til tidligere medarbejder for – uberettiget – at have bortvist medarbejderen, idet han havde fundet og doneret 9 kr. til velgørenhed.

Anmeldt for tyveri
Københavns Lufthavn har længe haft den kutyme, at fundne småmønter skulle doneres til velgørende projekter, hvilket kunne ske ved blandt andet at putte de fundne småmønter i en af de mange indsamlingsbokse, der var placeret rundt i Lufthavnen.

 

Den bortviste medarbejder var ansat i sikkerhedskontrollen i Københavns lufthavn, da medarbejderen en dag fandt 9 kr. ved checkin-disken. Efter sin vagt besluttede medarbejderen at donere de fundne småmønter ved – rigtig nok – at putte dem i en af lufthavnens indsamlingsbokse. Da arbejdsgiveren efterfølgende blev bekendt med dette, blev medarbejderen straks bortvist samt politianmeldt for tyveri, da medarbejderens adfærd var uacceptabel.

 

Frifundet for tyveri og ulovlig omgang med hittegods
Medarbejderen blev i Københavns byret frifundet for anklagerne om tyveri af hittegods samt ulovlig omgang med hittegods. Byretten fandt, at medarbejderen ikke havde til hensigt at tilegne sig de 9. kr., hvorfor bortvisningen af medarbejderen alene var berettiget, såfremt medarbejderen havde overtrådt lufthavnens sikkerhedsregler i en sådan grad, af der var tale om grov og væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

 

Under hovedforhandlingen kom det frem, at der på tidspunktet for bortvisningen af medarbejderen, var en anerkendt kutyme blandt de ansatte i Københavns Lufthavn om, at glemte småmønter skulle gives til velgørenhed efter godkendelse af en overordnet.

 

Begået en fejl
Retten kom frem til, at medarbejderen havde begået en fejl ved at donere de 9 kr. til velgørenhed uden forudgående godkendelse fra en overordnet, men fandt ikke, at fejlen var af så grov karakter, at den berettigede en bortvisning.

 

Retten henviste i den forbindelse til, at arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at medarbejderen havde modtaget informationer om, at han ikke selv måtte donere efterladte småmønter til velgørende formål uden forudgående godkendelse af en overordnet.

 

Tilkendt erstatning på knap 400.000 kr.
Medarbejderen fik, som følge af den uberettigede bortvisning, tilkendt erstatning for mistet løn i opsigelsesperioden, der var på 6 måneder, og fik tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalen samt fik tilkendt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til overenskomsten, der udgjorde en månedsløn. Københavns Lufthavn skulle således samlet betale medarbejderen 393.000 kr. i erstatning for bortvisningen.

 

HjulmandKaptains råd
Sager, hvor medarbejdere har stjålet fra arbejdsgiver, herunder enten penge, effekter, materialer mv., berettiger som ofte en bortvisning. Idet en bortvisning er så indgribende over for medarbejderen, er det dog særdeles vigtigt, at man som arbejdsgiver har det fornødne og belyste grundlag for bortvisningen, da man ellers – som Københavns Lufthavn – kan komme til at betale dyrt herfor.

 

Hvorvidt en bortvisning er berettiget vil altid bero på de konkrete omstændigheder i det konkrete tilfælde. Man kan derfor ikke altid regne med, at en bestemt opførelse vil kunne berettige en bortvisning. Såfremt man som arbejdsgiver ønsker en bestem handlemåde eller opførelse blandt de ansatte, vil det optimale således være at få udarbejdet interne retningslinjer, herunder eksempelvis i en personalehåndbog. På denne måde er medarbejderen informeret om den ønskede opførelse og en overtrædelse herfor – med forbehold for grovheden – vil således kunne berettige en bortvisning.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev