Borgers gæld til det offentlige blev delvist eftergivet

Nyhed
12.05.2023

Landsskatteretten har i en ny afgørelse ophævet Gældsstyrelsens afgørelse om afslag på en borgers anmodning om delvis eftergivelse af gæld til det offentlige. Læs mere om omstændighederne i sagen, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du står i en lignende situation.

Gæld på ca. 1.000.000 kr.

Borgerens gæld til det offentlige bestod bl.a. af for meget udbetalt SU, uberettiget modtaget dagpenge, restskat, opkrævningsrenter- og gebyrer samt inddrivelsesrenter. I borgerens ansøgning til Gældsstyrelsen om eftergivelse af gælden fremgik, at gælden var stiftet i forbindelse med et liv i tungt stofmisbrug gennem 25 år. Borgeren havde dog siden 2004 lagt sit liv om og havde været i beskæftigelse siden 2007. Samtidig var gælden dog steget borgeren fuldstændig over evne.

 

Borger fik afslag på sin anmodning ved Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen afslog borgerens anmodning om delvis eftergivelse af gælden med henvisning til gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 2, nr. 4, idet borgeren havde undladt at afdrage på sin offentlige gæld, men i stedet havde nedbragt sin private gæld og dermed havde begunstiget private kreditorer. Gældsstyrelsen lagde desuden vægt på, at borgeren ikke frivilligt havde nedbragt gælden, idet Gældsstyrelsen havde foretaget lønindeholdelse og afdrag ved modregning.  

 

Landsskatteretten var ikke enig i Gældsstyrelsens afgørelse

Gældsstyrelsens afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten. Landsskatteretten ændrede Gældsstyrelsens afgørelse, idet gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 2, nr. 4 ifølge Landsskatteretten ikke skelner mellem offentlig og privat gæld eller frivillige afdrag og afdrag ved tvangsinddrivelse.

 

Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at borgeren ikke havde haft en sådan rimelig indtægt, der kunne være anvendt som afdrag på den offentlige gæld henset til, at borgeren bl.a. også havde forsørgelse overfor to hjemmeboende børn.

 

Landsskatteretten ændrede dermed Gældsstyrelsens afgørelse således, at borgerens gæld til det offentlige blev delvist eftergivet. Det blev herefter overladt til Gældsstyrelsen at træffe afgørelse om månedligt afdrag og afdragsperiode.

 

Afgørelsen har sagsnr. 21-0065266.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Hvis du står i en lignede situation og har brug for rådgivning i forbindelse med en verserende sag mod Gældsstyrelsen, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister på området. Vi står klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev