Boligejeres grundskyldsstigninger indefryses automatisk

Nyhed
21.08.2018

Mange boligejere har før sommerferien modtaget ejendomsskattebilletter for andet halvår af 2018. På ejendomsskattebilletten fremgår der muligvis en ny post vedrørende et lån til betaling af stigning i grundskyld. Årsagen hertil kan du læse nærmere om her.

Baggrund

Det nuværende boligskatteforlig udløber ved udgangen af 2020. Med det gamle skattestop fra 2001 kan ejendomsværdiskatten ikke stige. Det kan grundskylden derimod. De seneste år har mange boligejere derfor betalt et større og større beløb i grundskyld. Med det nye forlig Tryghed om boligbeskatning vil der fra nu af ske det, at eventuelle grundskyldsstigninger over kr. 200 automatisk bliver indefrosset. Kommunen yder med andre ord årligt den enkelte boligejer et lån til betalingen af stigningen.

 

Hvilke boliger?

Ordningen omfatter de boliger, der anvendes til beboelse. Anvendes en ejendom både til beboelse og andre formål, er det alene den del, der anvendes til beboelse, der er omfattet.

 

Hvad betyder indefrysning?
Indefrysningen betyder, at boligejerne her og nu ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger på over kr. 200. Den enkelte boligejer får i stedet et rente- og gebyrfrit lån svarende til beløbet.

 

Hvilket beløb indefryses?

Beløbet, der nu indefryses og fremgår af ejendomsskattebilletten for 2. halvår svarer til stigningen i grundskyld for hele 2018, og altså ikke kun for 2. halvår.

 

Grundskylden for 1. halvår blev således opkrævet uden indefrysning, da Folketinget på daværende tidspunkt ikke havde vedtaget lovgrundlaget for ordningen.

 

Nu er lovforslaget vedtaget. Alle boligejere vil derfor fremover én gang om året modtage en opgørelse over det indefrosne beløb. Opgørelsen viser både det indefrosne beløb for indeværende år og det samlede beløb for alle år.

 

Kan indefrysning fravælges?
I perioden 2018-2020 kan den enkelte boligejer ikke fravælge indefrysning. Denne periode er en midlertidig indefrysningsordning.

 

I 2021 vil beløb, der er indefrosset under den midlertidige ordning, blive flyttet over til en permanent indefrysningsordning, medmindre boligejeren fravælger det. Fravælger den enkelte boligejer indefrysningsordningen på det tidspunkt, vil det beløb, der er indefrosset i 2018-2020, forfalde til betaling.

 

Hvornår skal det indefrosne beløb betales?

Den indefrosne skat skal først betales, når man sælger sin bolig.

 

Køber skal derfor sikre sig, at sælger betaler beløbet, da kommunen ellers kan rette kravet mod ejendommen, det vil sige køber.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev