Bindende videresalgspriser er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven

Nyhed
17.07.2017

Det er et alvorligt brud på konkurrenceloven, såfremt en leverandør - direkte eller indirekte - søger at fastsætte sine kunders og forhandleres videresalgspriser. Der gælder således et absolut forbud mod anvendelsen af mindste eller bindende priser. Det er i den forbindelse ikke lovligt, såfremt leverandøren kræver indsigt i de priser, prisnedslag og rabatter, som forhandleren giver.

Derimod kan en leverandør lovligt vejlede sine forhandlere om udsalgspriser forudsat, at forhandleren frit kan fastsætte sine egne videresalgspriser og frit kan tilbyde de rabatter, kampagnetilskud og prisnedslag, som forhandleren selv ønsker.

 

Ligeledes skal forhandleren frit kunne annoncere med de priser, som han ønsker at sælge produktet til, herunder også på internettet.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort flere afgørelser på området, der viser en skærpet bødepraksis. Senest har Olympus Danmark A/S i april måned 2017 accepteret en bøde på 3,6 mio. kroner for at have styret forhandlernes videresalgspriser via et såkaldt kick-back prissystem, som betød, at de forhandlere, der solgte kameraer til mindst den pris, som Olympus havde fastlagt, modtog et beløb retur.

 

Forbuddet mod bindende videresalgspriser gælder tilsvarende i det øvrige EU og den engelske konkurrencemyndighed Competition and Markets Authority har den 20. juni 2017 udsendt et åbent brev til leverandører og forhandlere, hvori man indskærper reglerne og påpeger alvoren i en overtrædelse. Samtidig har myndigheden udsendt en instruktiv video, en supplerende vejledning og ”case-studies”.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mere kortfattede vejledning på området er fra 2013.

 

Med den skærpede bødepraksis og konkurrencemyndighedernes øget bevågenhed på området er der al mulig grund til at sikre, at reglerne nøje overholdes.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev