Begrænset klageadgang i sager om kystbeskyttelse

Nyhed
15.05.2020

Folketinget har vedtaget den såkaldte Jylling Nordmark lov om begrænsning i klageadgangen i kystbeskyttelsessager.

Hidtil har sager om kystbeskyttelse kunne strække sig over lang tid, ikke mindst på grund af klager over bidragsfordelingen. Det skal den nye lov ændre på.

 

Ændringen berører dog ikke de andre spørgsmål, der typisk har forhindret gennemførelse af kystbeskyttelsessager, navnlig hensynet til miljølovgivningen, især i Natura 2000 områder.

 

Det fremgår, at begrænsning af klageadgangen kun kan ske ”i særlige tilfælde”, og at beslutningen om at afskære klageadgang alene kan træffes af miljøministeren efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen.

 

Der er samtidig indsat bestemmelse i loven om, at sagsomkostninger i sådanne sager ikke må være uoverkommeligt høje. Dansk ret kommer derved på linje med EU-retten på dette punkt.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med en sag om kystbeskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev