Ansættelse af medarbejdere var ikke en virksomhedsoverdragelse

Nyhed
15.03.2019

Ansættelse af en række medarbejdere i forbindelse med en plejevirksomheds konkurs var ifølge Landsretten ikke en virksomhedsoverdragelse. Lønmodtagernes Garantifond skulle derfor dække de anmeldte lønkrav.

I en nylig dom afsagt af Venstre Landsret kom retten frem til, at kommunernes ansættelse af en række medarbejdere i forbindelse med virksomheden, Kærkommen ApS’ konkurs, ikke udgjorde en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.

 

LG mente, at medarbejderne var overgået til kommunerne
En række medarbejdere havde, hos den konkursramte virksomhed Kærkommen ApS, anmeldt deres udækkede lønkrav hos Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond afviste at dække medarbejdernes krav, da fonden mente, at overførslen af medarbejderne fra den konkursramte virksomhed til kommunerne udgjorde en virksomhedsoverdragelse. Lønmodtagernes Garantifond henviste således medarbejderne til at søge deres krav dækket hos kommunerne.

 

Fast praksis for virksomhedsoverdragelse
De afgørende parametre for, hvorvidt der er tale om en virksomhedsoverdragelse, følger af EU-domstolens faste praksis, hvor det blandt andet er fastslået, at en virksomhedsoverdragelse karakteriseres ved, at virksomhedens økonomiske identitet bevares efter selve overdragelsen. Vurderingen heraf afhænger meget af, hvilken type aktivitet, virksomheden udøver. Er aktiviteten eksempelvis hovedsageligt baseret på arbejdskraft – ligesom det er tilfældet ved hjemmehjælp – vil der forelægge virksomhedsoverdragelse, når en væsentlig del af virksomhedens medarbejdere overtages.

 

De overførte medarbejdere udgjorde kun under halvdelen af den samlede medarbejderstab
De medarbejdere, som kommunerne overtog fra den konkursramte virksomhed, udgjorde henholdsvis 46 % og 39 % af den samlede arbejdsstyrke. Dette svarede til under halvdelen af den konkursramte virksomheds samlede medarbejderstab på i alt 150 medarbejdere. Landsretten fandt ikke dette tilstrækkeligt til, at overførslen kunne karakteriseres som en virksomhedsoverdragelse.

 

Retten lagde endvidere vægt på, at der ikke var overført ledende medarbejdere fra den konkursramte virksomhed, og at kommunerne havde ansat nye, udefrakommende medarbejdere efterfølgende. Retten mente derfor ikke, at virksomhedens økonomiske identitet var bevaret efter overdragelsen til kommunerne. Lønmodtagerens Garantifond blev derfor pålagt at dække medarbejdernes lønkrav.

 

Nyt lovforslag vedtaget
På grund af tvisten om, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse, måtte medarbejderne vente på at få udbetalt deres tilgodehavender, indtil der forelå en endelig afgørelse. For at undgå dette i fremtiden, har regeringen for nyligt sendt et lovforslag til ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond til vedtagelse i Folketinget. Lovforslaget skal sikre, at Lønmodtagernes Garantifond lægger ud for lønmodtagerkrav i sager om virksomhedsoverdragelse, hvor kravet efter sagens afgørelse enten skal dækkes af fonden selv, af en offentlig erhverver eller ved garantistiller. Lovforslaget blev vedtaget den 31. januar 2019 og trådte i kraft den 6. februar 2019.

 

HjulmandKaptains råd
Sager, hvor der overdrages en væsentlig del af den konkursramte virksomheds arbejdsstyrke, taler oftest i retningen af en virksomhedsoverdragelse. Det er vigtigt, at man som virksomhed – allerede inden selve overdragelsen – er opmærksom på, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i det konkrete tilfælde, da man kan være på forkant med de mulige konsekvenser, en virksomhedsoverdragelse kan få. Gør man sig ikke de nødvendige overvejelser, kan man således risikere at skulle hæfte for uventede krav.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev