Aktieoptionsloven ændret pr. 1. januar 2019

Nyhed
01.01.2019

Folketinget har vedtaget at ændre aktieoptionsloven, som regulerer aktieoptions- og warrantprogrammer, som tildeles lønmodtagere. Ændringerne medfører større aftalefrihed, da de nuværende ”good leaver” og ”bad leaver” bestemmelser ophæves.

”Good leaver” og ”bad leaver” bestemmelserne ophæves

Aktieoptionsloven regulerer brugen af købe- og tegningsretter (optioner og warrants) i ansættelsesforhold, hvor en lønmodtager f.eks. får ret til på et senere tidspunkt at erhverve aktier i et selskab. Denne type aftaler er kendetegnet ved, at retten til at købe eller tegne aktier er underlagt en modningsperiode, dvs. medarbejderen kan ikke tegne eller købe aktierne med det samme, men først på et senere tidspunkt.

 

Ændringerne til aktieoptionsloven medfører, at det nu er muligt at aftale, at tildelte optioner og warrants bortfalder, hvis medarbejderen fratræder sin stilling uanset årsag. Tidligere havde medarbejderen ret til at beholde sine optioner og warrants, hvis medarbejderen f.eks. blev opsagt af arbejdsgiveren (”good leaver”), hvorimod medarbejderens ret til optioner og warrants bortfaldt, hvis medarbejderen f.eks. selv opsagde sin stilling (”bad leaver”).

 

Aftaler om options- og warrantprogrammer indgået før 1. januar 2019 vil stadig være underlagt den tidligere aktieoptionslov.

 

Tilbagekøb af aktier

I forbindelse med ændringen af aktieoptionsloven ændres § 4 således, at der ikke kan indgås aftaler om, at medarbejderens aktier kan tilbagekøbes til under markedsprisen, hvis medarbejderen har udnyttet en option eller warrant.

 

Denne bestemmelse er primært anvendelig, hvis aktierne er eller vil blive omsættelige, dvs. bestemmelsen vil primært være anvendelig på aktier, som handles på børsen og andre lignende handelsplatforme. I børsnoterede selskaber og lignende kan der derfor aftales tilbagekøbsklausuler, hvis blot prisen som minimum udgør markedsprisen (børskursen) på tilbagekøbstidspunktet.

 

For aktier og anparter, som ikke handles på børsen og andre lignende handelsplatforme, vil der tillige kunne aftales tilbagekøbsklausuler. Prisfastsættelsen af disse aktier eller anparter er ikke reguleret af aktieoptionsloven, men vil kunne ændres eller tilsidesættes, hvis de anses for at være urimelige, jf. aftalelovens § 36. Vi forventer derfor, at der i de kommende år vil opstå tvister vedrørende prisfastsættelsen i forbindelse med tilbagekøbsklausuler, som anvendes på aktier og anparter i ikke børsnoterede selskaber.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev