Afgørelser på køre- og hviletidsområdet udsættes indtil maj 2018

Nyhed
28.09.2017

Med lov nr. 697 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven er sanktionerne for overtrædelser af totalvægt og køre- og hviletidsbestemmelserne blevet ændret med det sigte at indføre proportionalitet i strafudmålingen.

Med den nye lov betyder det, at overtrædelse af køre- og hviletid straffes mildere i en række tilfælde f.eks. ved sjusk og forglemmelser, men hårdere ved alvorlige overtrædelser. Der er som udgangspunkt lagt op til et bødeloft, hvor en chaufførs samlede bøde i en kontrolperiode maksimalt kan udgøre 30.000 kr. I de tilfælde, hvor bødeloftet finder anvendelse for chaufføren, kan virksomhedens samlede bøde maksimalt udgøre 60.000 kr. pr. chauffør. Dog gælder bødeloftet ikke i de tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

 

Videre er det med det nye sanktionssystem muligt, at chaufføren beholder førerretten til bil og motorcykel, selvom chaufføren mister retten til at føre køretøj med totalvægt over 3.500 kg.

 

Loven finder også anvendelse på forhold, der er begået inden den 1. juli 2017, men hvor der endnu ikke er truffet endelig afgørelse. Er et forhold afgjort ved byretten kan den eneste mulighed være at anke byrettens afgørelse til landsretten for at få forholdet bedømt efter de nye sanktioner. Ankefristen er på 2 uger.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2017, men på grund af it-udfordringer hos Anklagemyndigheden har denne valgt at sætte alle færdselssager om overtrædelser af køre- og hviletid i bero med virkning fra den 19. september 2017 og indtil maj 2018.

 

Det betyder, at der fortsat vil blive foretaget sigtelser på køre- og hviletidsområdet, men at sagerne indtil videre ikke vil komme for retten eller i øvrigt bliver afgjort.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev