100.000 kr. skulle betales i erstatning for at benytte et registreret varemærke som betalt søgeord på Google

Nyhed
09.05.2023

Det er et velkendt problem, som ofte medfører retssager, at registrerede varemærker bruges af andre erhvervsdrivende som betalte søgeord på Google (Google Ads). I en nylig dom fra Sø- og Handelsretten skulle retten tage stilling til, hvilket vederlag og hvilken erstatning indehaveren af et varemærke havde ret til som følge af en konkurrents misbrug af dennes varemærke som et betalt søgeord.

Der er undtagelser til reglen for brug af kommercielle varemærker

Det følger af de varemærkeretlige regler, at den, som har rettigheder til et registreret eller ibrugtaget varemærke, har eneret til at anvende mærket kommercielt, jf. varemærkelovens § 4.

 

Denne kommercielle eneret er dog ikke absolut, idet der gælder en række undtagelser for andre erhvervsdrivendes brug af varemærket.

 

F.eks. forudsætter statueringen af en varemærkekrænkelse, at det pågældende varemærke anvendes som et forretningskendetegn for salg og markedsføring af de samme varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerettigheden.

 

Det er derfor ikke en overtrædelse af varemærkeloven, når AQUA synger en sang om Barbie Girl, uagtet at Barbie er et registreret varemærke. Her gør AQUA nemlig ikke varemærkeretlig brug af navnet, men omtaler det alene som led i en sang.

 

Ikke et nyt fænomen at bruge konkurrenters varemærker i Google Ads

I praksis har der været en del retssager omkring brugen af konkurrenters varemærker som betalte søgeord.

Mange erhvervsdrivende har en interesse i at udnytte eller snylte på en konkurrents varemærke ved at anvende dette som et betalt søgeord på søgemaskinen Google.

 

På den måde optræder konkurrenten øverst oppe i søgeresultaterne under de betalte søgeresultater, når forbrugere søger på et givent varemærke.

 

Overtrædelse af varemærkeloven eller ej?

At anvende en konkurrents varemærke som et søgeord er ikke en automatisk overtrædelse af varemærkeloven. En krænkelse forudsætter nemlig, at den gennemsnitlige internetbruger ikke foranlediges til at tro, at de søgeresultater, som denne bliver præsenteret for, har noget med rettighedshaverens virksomhed at gøre.

 

Som tommelfingerregel siger man, at hvis varemærkeindehaverens varemærke optræder i selve annonceteksten for konkurrentens virksomhed i søgeresultatet, så vil dette statuere en overtrædelse af varemærkeloven. Omvendt er det som udgangspunkt ikke en overtrædelse af varemærkeloven, hvis det tydeligt fremgår af annonceteksten, at virksomhed B intet har med virksomhed A at gøre.

 

Krænkelse for millioner

I en nylig fra Sø- og Handelsretten skulle retten tage stilling til, hvorvidt brugen af et varemærke som betalt søgeord for salg og markedsføring af lignende tjenesteydelser udgjorde en overtrædelse af de varemærkeretlige regler.

 

Sagsøgeren, der er indehaver af varemærket ”Godt Smil”, havde overfor sagsøgte gjort gældende, at dennes brug af varemærket ”Godt Smil” udgjorde en krænkelse, der berettigede en erstatning og et vederlag på samlet set 2.000.000 kr.

 

Herudover nedlagde sagsøger påstand om, at sagsøgte skulle forpligtes til at tilføje varemærket på en såkaldt negativ liste på Google Ads, så sagsøgtes hjemmeside ikke ville optræde ved en søgning på det pågældende varemærke.

 

Sagsøger fik medhold – men i mindre grad end håbet

I den pågældende sag fandt Sø- og Handelsretten, at der var tale om en krænkelse af sagsøgerens rettigheder, der berettigede til en samlet kompensation på i alt 100.000 kr. Der er altså tale om en væsentligt mindre sum, end den sagsøger havde gjort gældende. Samtidig bemærkede Sø- og Handelsretten, at det ikke er muligt ved dom at pålægge en konkurrent at anvende en konkurrents varemærke som et negativt søgeord.

 

HjulmandKaptains bemærkninger til afgørelsen

Dommen viser, at brugen af andre virksomheders varemærke som betalt søgeord i visse tilfælde kan statuere en overtrædelse af varemærkelovens regler, men at kompensationen til rettighedshaveren ligger i et forsigtigt leje.

 

Samtidig bidrager dommen til praksis om, at man ikke ved dom kan få pålagt en konkurrent at anvende ens varemærke som et negativt søgeord. Afgørelsen er med til at vise, at man i visse tilfælde er nødt til at acceptere, at en konkurrent også optræder på Google, når der søges på eget varemærke.

 

HjulmandKaptains specialister i IPR kan hjælpe dig

Har du oplevet, at nogen har krænket din virksomheds varemærke, eller er du i tvivl, om det er lovligt eller ej at anvende en bestemt betegnelse i din annonce, så tøv ikke med at kontakte en af vores specialister i immaterialret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev