1. januar 2017 bliver det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån

Nyhed
07.12.2016

Folketinget vedtog den 1. december 2016 et nyt lovforslag, som gør det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån og lovliggøre tidligere oprettede ulovlige kapitalejerlån under visse betingelser. Skattereglerne bliver dog ikke ændret. Lovforslaget vil derfor medføre, at der kan foretages lovlige kapitalejerlån, som ikke udløser bødestraf og krav om tilbagebetaling.

Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag, som lovliggør kapitalejerlån under visse betingelser. Kapitalejerlån har siden 1982 været ulovlige i Danmark, bl.a. af hensyn til selskabets kreditorer. Lovændringen er vedtaget for bl.a. at afkriminalisere danske virksomhedsejere og for at øge fleksibiliteten for danske virksomheder.

 

Kapitalejerlån ydes, når et selskab stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i et kapitalselskab. Disse kapitalejerlån hed tidligere aktionærlån eller anpartshaverlån.

 

Fra 1. januar 2017 bliver det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån, hvis disse betingelser er overholdt:

 

  1. Kapitalejerlånet og den indeholdte skat kan rummes inden for selskabets frie reserver,
  2. Beslutningen om at yde kapitalejerlånet træffes af enten generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan, hvis generalforsamlingen har givet det centrale ledelsesorgan bemyndigelse hertil,
  3. Beslutningen om at yde kapitalejerlånet træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport, og
  4. Kapitalejerlånet ydes på markedsvilkår.

 

Årsregnskabsloven bliver også ændret, hvilket medfører, at det samlede kapitalejerlån skal indgå i årsrapporten som en bunden reserve under egenkapitalen.

 

Mulighed for at undgå bødestraf og krav om tilbagebetaling

Kapitalejerlån, som er ydet før 1. januar 2017, kan lovliggøres, hvis der træffes beslutning herom på selskabets førstkommende generalforsamling efter denne dato. Efter førstkommende generalforsamling vil det ikke være muligt at lovliggøre et ulovligt kapitalejerlån.

 

En efterfølgende lovliggørelse af kapitalejerlånet vil gøre det muligt for långiver, låntager og bestyrelsesmedlemmer, som var involveret i långivningen, at undgå at blive pålagt bøder, krav om tilbagebetaling og renter.

 

Skattereglerne vedrørende kapitalejerlån ændres ikke, hvilket medfører, at visse kapitalejerlån vil blive beskattet efter ligningslovens § 16 E.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev