Kategorier

(985) Resultater fundet
02. DEC 2020

GDPR-Academy er denne gang den 2. december 2020 Kl. 8.15 - 9.45 for private virksomhederkl. 13.30 - 15.00 for offentlige institutioner Emnerne for arrangementerne Private virksomheder Praktisk håndtering af risikovurderinger Nyeste praksis Offentlige ins... Læs mere

Selvom aftalen først skal udmøntes i aktstykker i Folketingets Finansudvalg og tilknyttede bekendtgørelser, lægger ordningerne efter aftaleteksten sig så meget op af de ordninger, der blev etableret i foråret, at vi allerede nu har en god idé om, hvordan o... Læs mere

27. OKT 2020

Bemærk: Arrangementet afholdes som et webinar Beskæftiger du dig med udbud ved en offentlig myndighed, så er dette webinar særligt relevant for dig. Program for webinaret På dagen kan du høre nærmere om: Aktuel praksis fra Klagenævnet for Udbud Tilbudsfor... Læs mere

DTK Group er bygget på erfaringerne fra DTK – Dansk Transport Kompagni, der blev grundlagt i 1991 og senere udvidet med forskellige lager- og logistikløsninger, der omfatter alt lige fra containertømning over almindeligt lagerhotel og til total håndtering ... Læs mere

Lempeligere krav til omregistrering af iværksætterselskaber Lovforslaget kommer efter, at det har vist sig, at de krav, der stilles til omregistrering af iværksætterselskaber, ligeledes rammer sunde iværksætterselskaber. Dette kan eksempelvis skyldes, at s... Læs mere

Få mest muligt ud af din arv med 30%-løsningen og støt samtidig en velgørende organisation Er du enlig uden børn eller børnebørn eller i et parforhold uden børn eller børnebørn, og ønsker du/I, at fjernere slægtninge eller venner skal arve efter dig/jer, s... Læs mere

I den politiske aftale, der blev indgået den 28. august 2020 mellem et flertal af Folketingets partier og Regeringen, annonceres der imidlertid et brud med dette princip. Virksomheder i de tvangslukkede brancher får således mulighed for at foretage et såka... Læs mere

14. SEP 2020

Kort fortalt handlede sagen om en borger, E, som i 2001 havde tegnet to forsikringer i PFA Pension med dækning ved dødsfald. Forsikringssummen skulle ved E’s død udbetales til den forsikredes nærmeste pårørende. E var på det tidspunkt gift, men blev skilt ... Læs mere

"Nærmeste pårørende" i forsikringer tegnet før 2008 Har du tegnet en forsikringsordning, hvor der er tilknyttet en dækning ved død, og ordningen er oprettet før 1. januar 2008, så bliver begrebet nærmeste pårørende standardmæssigt fortolket som ægtefælle, ... Læs mere

Servicekoordinator Læs mere

3af99