Kategorier

(971) Resultater fundet
14. SEP 2020

Kort fortalt handlede sagen om en borger, E, som i 2001 havde tegnet to forsikringer i PFA Pension med dækning ved dødsfald. Forsikringssummen skulle ved E’s død udbetales til den forsikredes nærmeste pårørende. E var på det tidspunkt gift, men blev skilt ... Læs mere

"Nærmeste pårørende" i forsikringer tegnet før 2008 Har du tegnet en forsikringsordning, hvor der er tilknyttet en dækning ved død, og ordningen er oprettet før 1. januar 2008, så bliver begrebet nærmeste pårørende standardmæssigt fortolket som ægtefælle, ... Læs mere

Servicekoordinator Læs mere

09. SEP 2020

For alle kompensationssystemerne gælder, at tildelingen var betinget af, at driften og udviklingen i den pressede Corona-periode rent faktisk gik, som man antog, da man ansøgte om kompensationen og for en række af ordningerne, at modtageren i 2020 ikke kom... Læs mere

Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven skal være med til at gøre lejelovgivningen mere overskuelig. Dette skal blandt andet ske ved, at alle regler, der vedrører det direkte lejeforhold, skal kunne findes i den nye lejelov. Herimod skal al... Læs mere

Hvad indebærer forbuddet? Forbuddet gælder indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig. Forbuddet løber nu frem til 1. november 2020. Forbuddet skaber et juridisk grun... Læs mere

Kort om den nye ordning Den nye ordning om arbejdsfordeling går i korte træk ud på, at man som privat virksomhed kan iværksætte arbejdsfordeling frem til 31. december 2020 med en maksimal varighed af 4 måneder. Ordningen kan iværksættes frem til og med den... Læs mere

Advokatfuldmægtig Læs mere

01. SEP 2020

Frem mod 2027 er det planlagt, at Banedanmark skal elektrificere store dele af den danske jernbane. Projekterne medfører en række restriktioner for ejendommene langs banen. Restriktioner og ulemper, som i projekterings- og anlægsfasen kan være svære at ove... Læs mere

2af98