Kategorier

(632) Resultater fundet

Den nye branchenorm, som gælder for alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, indebærer, at det på plantegningen for den ejendom, som skal opføres, skal angives, hvad ejendommens indvendige længdemål fra væg til væg for hvert enkelt rum er. Der må ik... Læs mere

Afgiftsfrie gavebeløb 2020 Flere og flere mennesker betænker deres børn og børnebørn med kontante gaver, hvis de har mulighed for det. I den forbindelse har mange fokus på, hvor stort et beløb, der kan gives, uden at der skal betales gaveafgift. Gaver ... Læs mere

Udkastet til styresignal kommer i kølvandet på den såkaldte “KPC”-sag, som vi ved tidligere lejlighed har beskrevet her. EU-domstolen underkendte ved denne afgørelse Skattestyrelsens hidtidige praksis om moms på salg af grunde, hvorpå der er en bygning bes... Læs mere

Bestemmelserne om reelle ejere kræver, at man - når der som i fonde, foreninger og tilsvarende selvejende institutioner ikke findes ejere i traditionel forstand - registrerer bestyrelsen som reelle ejere. Det virkede, da de oprindelige regler blev indført,... Læs mere

Hidtil har blandt andet kapitalselskaber været forpligtet til at indhente og registrere reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Med den nye lov skærpes selskabernes pligt til at undersøge, om der er sket ændringer i de oplysninger, som allerede er registreret.... Læs mere

19. DEC 2019

Så skal du være opmærksom på, at forsikringsselskabet, hjemmehørende i Irland, er blevet pålagt at standse alle erstatningsudbetalinger med øjeblikkelig virkning. CBL Insurance Europe har blandt andet haft samarbejde med Det Faglige Hus og stod for den kol... Læs mere

18. DEC 2019

Vestre Landsret har fastslået, at ændringer af en kvindelig medarbejders arbejdstid, arbejdstidspunkt samt arbejdsområde var så væsentlige ændringer, at de kunne sidestilles med en opsigelse. Opsigelsen blev givet til medarbejderen under medarbejderens afh... Læs mere

17. DEC 2019

Brugeren kan ikke på noget tidspunkt nægte websidens cookies Når brugere besøger Vueling Airlines webside, bliver de modtaget af et klassisk cookie-samtykke pop-up-banner. Det betyder, at websiden benytter cookies til at registrere brugeradfærd - til stat... Læs mere

11. DEC 2019

I sagen nåede Højesteret – ligesom Vestre Landsret – frem til, at EU-støtten måtte anvendes til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift. Er EU-støtten omfattet af panterettighederne i en landbrugsejendom? EU-støtte udbetales til de danske la... Læs mere

Flere kontrolbesøg hos virksomheden Under et kontrolbesøg i juni 2017 og i marts 2019 har tilsynsmyndigheden i Tyskland konstateret, at virksomheden anvendte et arkiveringssystem til opbevaring af lejernes personoplysninger, som ikke gav mulighed for at sl... Læs mere

2af64