Kategorier

(1362) Resultater fundet

De forsikrerede er sikret via Garantifonden for Skadesforsikring. Se mere her Selskabet har især tegnet ejerskifteforsikring, som er flerårige forsikringer. Garantifonden dækker erstatningskrav i resten af forsikringens løbetid og endvidere forudbetalt præ... Læs mere

Hvad drejede sagerne sig om? I den ene sag havde et ulykkesforsikringsselskab vurderet et varigt mén til 8 % for skader på en arm. Vurderingen blev sendt til forsikringstageren, som også fik at vide, at hvis han ikke kunne acceptere deres vurdering, så vil... Læs mere

Studentermedhjælper Læs mere

De vigtigste pointer fra afgørelsen Der skal skelnes mellem, hvilken lovgivning udbuddet er udbudt efter. Vær opmærksom på, om et forbehold udgør et grundlæggende element. Du kan læse mere om sagens faktum i det følgende samt HjulmandKaptains bemærkning... Læs mere

Studentermedhjælper Læs mere

Studentermedhjælper Læs mere

Hvordan bidrager en whistleblowerordning positivt til din virksomhed? Ifølge justitsministeriets vejledning om whistleblowerordninger skal en whistleblowerordning ses som et supplement til de eksisterende muligheder for at rette henvendelse til virksomhed... Læs mere

2af137