Sådan køber du sommerhus i Danmark som udlænding

Hvis du som udlænding vil købe et sommerhus i Danmark, så står du stærkere, når du tager en dansk advokat med på råd.

 

Vi sikrer, at du får de nødvendige tilladelser, og vi sørger for, at du ikke overser vigtige betingelser eller frister undervejs. 

Med HjulmandKaptain som advokat er du sikret:

 

  • Rådgivning om de betingelser, der gælder for at opnå en tilladelse til at købe fast ejendom i Danmark

  • Rådgivning om dine muligheder for at opnå tilladelse fra Civilstyrelsen

  • Hjælp til selve ansøgningen

  • Rådgivning om de juridiske aspekter i forbindelse med handlen i øvrigt

Afgørende faktorer når du skal købe sommerhus i Danmark

Efter de gældende danske regler må udenlandsk bosatte ikke købe fast ejendom i Danmark uden tilladelse fra Civilstyrelsen – medmindre de tidligere har haft fast bopæl i Danmark i 5 år.

 

For at afgøre om du kan få tilladelse, vil Civilstyrelsen vurdere følgende:

  • Tidligere ophold i Danmark
  • Særlig familiemæssig tilknytning til Danmark
  • Særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark
  • Særlig kulturel tilknytning til Danmark
  • Særlig økonomisk tilknytning til Danmark
  • Speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes erhvervet

Ansøgning om tilladelse

Du kan kun søge om tilladelse til at købe en bestemt ejendom, og du kan derfor ikke få en generel forhåndsgodkendelse til at købe et sommerhus i Danmark.

 

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 10 uger, efter Civilstyrelsen har modtaget alle de nødvendige oplysninger.

 

En velvillig tilkendegivelse

Det er dog muligt at ansøge om en såkaldt ’velvillig tilkendegivelse’ fra Civilstyrelsen til dit køb. En velvillig tilkendegivelse dokumenterer overfor sælger og mægler, at du med al sandsynlighed vil kunne opnå en tilladelse til at købe sommerhus i Danmark.

 

Men du skal fortsat søge en egentlig tilladelse fra Civilstyrelsen, når du har fundet det konkrete sommerhus, du ønsker at købe.

 

Konsekvenser af manglende tilladelse

Hvis du køber en ejendom i Danmark uden tilladelse, eller hvis betingelserne for tilladelsen bortfalder, kan du blive pålagt at sælge ejendommen inden for en periode på 6 måneder.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med køb af sommerhus i Danmark, er du altid velkommen til at kontakte os.