28. apr 2021

Udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter

28. apr 2021
Regeringen fremsatte den 16. april 2021 et lovforslag, der skal give regeringen mulighed for at udskyde fristen for, hvornår virksomheder skal indsende årsrapporter.

Årsagen til, at fristen for indsendelse af årsrapporter udskydes, er begrundet i, at det på grund af Covid-19 kan være besværligt for en række danske virksomheder at få indsendt årsrapporter inden fristen.

Hvor meget udskydes fristen for indsendelse af årsrapporter?

Fristen for indsendelse af årsrapporter vil blive udskudt med 1 måned.

Hvad indeholder de nye regler?

Det er endnu uvist, hvad de præcise regler for udskydelse af indsendelse af årsrapporter kommer til at indeholde. Lovforslaget lægger op til, at de mere konkrete regler efterfølgende fastsættes i en bekendtgørelse.

Det forventes som udgangspunkt:

  • at det vil være en forudsætning for at kunne ansøge om udskydelse, at det anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen på grund af Covid-19.
  • at de nye regler vil gælde for virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020.
  • at der vil være regler om ledelsens mulighed for at fravige vedtægtsbestemmelser af betydning for indkaldelse eller afholdelse af virksomhedens generalforsamling eller indsendelse af årsrapport.

Hvornår træder lovændringen i kraft?

Regeringen forventer, at lovforslaget kan blive hastebehandlet, således det allerede kan træde i kraft i maj 2021.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til de nye regler, og hvilken betydning udskydelsen af fristen for indsendelse af årsrapporter kan have for din virksomhed, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vores advokater står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her