15 feb 2021

Tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver til nystiftet selskab

Højesteret har for nyligt afsagt en dom, hvorefter det er fastslået, at interessentskaber og partnerselskaber kan overdrage fast ejendom til et selskab i forbindelse med stiftelsen af dette (tilførsel af aktiver) og udnytte reglen om afgiftsnedsættelse efter tinglysningsafgiftsloven.

Betydningen af dommen

Ejer et interessentskab eller et partnerselskab fast ejendom, og ønskes det at overdrage de faste ejendomme til et aktie- eller anpartsselskab, som stiftes af interessentskabet eller partnerselskabet i forbindelse med overdragelsen, kan det undgås at betale den fulde tinglysningsafgift af overdragelsen.

Konkret betyder dommen, at der alene skal betales en fast tinglysningsafgift, som på nuværende tidspunkt er på 1.750 kr. og dermed ikke den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen (aktivernes værdi).

Ofte vil der være tale om faste ejendomme af en betydelig værdi, hvorfor 0,6 % hurtigt kan udgøre et betydeligt beløb.

Eksempelvis vil dommen føre til, at ved tilførsel af faste ejendomme for 15.000.000 kr. vil der være en besparelse på 90.000 kr. i tinglysningsafgift.

Hvem kan opnå afgiftsnedsættelse?

Af dommen kan det overordnet udledes, at interessentskaber og partnerselskaber vil være omfattet af definitionen selskaber mv. i tinglysningsafgiftsloven, hvorfor disse virksomhedsformer ligeledes vil kunne opnå afgiftsnedsættelsen i andre konstellationer.

Tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift

Dommen vil desuden medføre, at der vil være en række lignende sager inden for de seneste 10 år, hvor der kan ske genoptagelse og dermed muligvis tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Såfremt du skal foretage eller tidligere har fået foretaget en tilførsel af aktiver, fusion, fission eller omdannelse, hvor der skal betales eller er blevet betalt tinglysningsafgift, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan benytte reglen om afgiftsnedsættelse. Vores advokater står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her