10 okt 2019

Skal bestyrelsesmedlemmer betale moms af et fast årligt honorar?

I en sag skulle EU-Domstolen tage stilling til, hvorvidt et bestyrelsesmedlem skulle betragtes som en afgiftspligtig person eller som en lønmodtager i forbindelse med modtagelse af honorar for bestyrelsesarbejdet.

Er du bestyrelsesmedlem og modtager honorar herfor, er det nu fastslået, at der ikke skal afregnes moms af det honorar, du modtager for det ”almindelige” bestyrelsesarbejde.

I sagen skete udbetalingen af det årlige honorar som løn, hvorfor der ikke blev afregnet moms. Skattemyndighederne var imidlertid af en anden opfattelse, idet der ikke som bestyrelsesmedlem bestod et traditionelt arbejdsgiver/arbejdstager forhold. Derfor var det skattemyndighedernes opfattelse, at der var tale om en afgiftspligtig person, der skulle svare moms af det modtagne beløb.

EU-Domstolen fandt imidlertid frem til det modsatte med følgende begrundelse:

Artikel 9 og 10 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et medlem af bestyrelsen i en stiftelse såsom sagsøgeren i hovedsagen, som – selv om der hverken består noget hierarkisk arbejdstager-arbejdsgiverforhold til denne stiftelses ledelsesorgan eller et sådant til bestyrelsen i nævnte stiftelse, for så vidt angår udøvelsen af vedkommendes virksomhed som medlem af denne bestyrelse – hverken handler i eget navn, for egen regning eller under eget ansvar, men handler for samme bestyrelses regning og under dennes ansvar og heller ikke bærer nogen økonomisk risiko som følge af den virksomhed, som vedkommende udøver, idet vedkommende oppebærer et fast honorar, som hverken afhænger af dennes mødedeltagelse eller dennes effektivt udførte arbejdstimer, ikke selvstændigt udøver økonomisk virksomhed”.

Derfor er bestyrelsesmedlemmer, for så vidt angår deres almindelige bestyrelsesvirke, hvor der modtages et fast årligt honorar, ikke at betragte som afgiftspligtige personer, hvorfor der ikke skal svares moms af det modtagne honorar.

Læs hele afgørelsen her

Er du bestyrelsesmedlem, og er du i tvivl om, hvorvidt dit honorar er momspligtigt, så tøv ikke med at kontakte os for juridisk rådgivning.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for juridisk rådgivning vedrørende moms?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her