28 nov 2019

Sag om ”Ørsted”-navnestrid ender i Højesteret

Den 10. maj 2019 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en af de nyere tids mest omtalte sager om ”Ørsted”-navnestriden. Nu er der sket nyt i sagen, og Ørsted-familien har anket sagen til Højesteret. Det vurderes, at sagen kan få stor betydning for virksomheder.

Vi har tidligere skrevet en nyhed om sagen, som du kan læse, hvis du vil have baggrunden for, hvorfor der er en navnestrid om navnet ”Ørsted”. Læs nyheden ”Energiselskabet Ørsted får lov til at beholde sit navn” her.

Efter dommen fra Sø- og Handelsretten blev afsagt, ankede Ørsted-familien sagen til Højesteret og anførte, at betingelserne i retsplejeloven for at anke direkte til Højesteret var opfyldt. Det var herefter op til Højesteret at tage stilling til dette.

Det er nu blevet offentliggjort, at Højesteret vil tillade en anke i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 1. punkt, jf. stk. 4, 2. punkt. Højesteret henviser til, at sagen er af principiel betydning, idet den omhandler forståelsen af navnelovens regler, og hvordan disse skal ses i sammenhæng med reglerne i selskabsloven, varemærkeloven og internetdomæneloven.

Udfaldet af sagen kan få stor betydning for retsanvendelsen for det navneretlige område og dermed for virksomheder, der anvender beskyttede navne i en kommerciel sammenhæng.

Hos HjulmandKaptain følger vi sagen nøje og vender naturligvis tilbage med et nyhedsbrev, når der er faldet dom i sagen.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for juridisk rådgivning til en sag om navnestrid?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her