18. mar 2020

Regler på det sociale område kan nu fraviges pga. Covid-19

18. mar 2020
På grund af Covid-19 er der udstedt en bekendtgørelse om fravigelse af de normale regler på det sociale område. Formålet er at give myndigheden mulighed for at flytte rundt på personaleressourcer, således at disse overføres til mere nødvendige funktioner.

Overordnet set giver bekendtgørelsen mulighed for, at myndigheden midlertidigt kan undlade at leve op til sine forpligtelser på området.

Reglerne kan ikke anvendes, hvis myndigheden har rådighed over tilstrækkelige ressourcer. Reglerne kan heller ikke fraviges, hvis dette vil indebære en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko eller begrænsninger i akut eller nødvendig hjælp

De ydelser, der i særlig grad kan forventes nedprioriteret er:

  • Rådgivning (Servicelovens kapitel 3)
  • Sagsbehandling. Det skal dog undersøges, om der foreligger risiko for sikkerhed/sundhed. Særligt bemærkes, at sager om underretning skal behandles
  • Godkendelse af tilbud efter Lov om Socialtilsyn
  • Levering af ydelser (f.eks. ledsageordning, beskyttet beskæftigelse)
  • Gennemførelse af samvær
  • Indskrænkning af tilsyn
  • Fravigelse af sagsbehandlingsregler. Dog ikke i forhold til reglerne om advokatbistand (Servicelovens § 72) og aktindsigt som retten til at udtale sig (Servicelovens § 73).

Det understreges, at alle beslutninger skal træffes efter en konkret og individuel vurdering. Det kan altså ikke besluttes generelt at undlade at levere visse ydelser

Der kan ikke træffes afgørelser, der har som konsekvens, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal hjemgives til forældrene, at midlertidige eller længerevarende døgnophold for voksne efter Servicelovens § 107 og § 108 skal ophøre, eller at en borger får afslag på ophold i tilbud efter Servicelovens § 109 og 110, hvis vedkommende ikke kan opholde sig andre steder.

Endvidere er der udstedt bekendtgørelse om lukning af private og offentlige dagtilbud, skole og uddannelsestilbud. Der er samtidig indsat bestemmelser om nødpasning af børn og unge.

Endelig har Styrelsen for Patientsikkerhed pålagt regionsråd, kommunalbestyrelser og private at udstede forbud mod besøg på en række institutioner, herunder sygehuse, plejehjem og bosteder.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af Covid-19, så er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende det sociale område og Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her