04 okt 2018

Regeringens lovprogram – lovinitiativer på det skatteretlige område

Regeringens lovprogram indeholder en række lovinitiativer og pakker på det skatteretlige område.

Af lovprogrammet ses, at der blandt andet kommer lovinitiativer, der skal følge op på retssikkerhedspakke 4. Der kommer lovinitiativer, der skal gennemføre skatteundgåelsesdirektivet, hvor der blandt andet kommer nye CFC-regler og regler, der begrænser fradragsretten på finansieringsomkostninger samt en generel misbrugsbestemmelse. Det er forventet, at disse initiativer ville komme, idet de er implementeringsforanstaltninger af konkret EU-regulering.

Der fremgår også en række ændringer af nogle afgiftslove.

Blandt de mere interessante er specielt tre initiativer.

Det første er en ny lov, der skal fastlægge grundlaget for beskatning af udenlandske fonde. Efter den nuværende praksis vurderes udenlandske fonde i henhold til den civilret, der gælder for danske fonde. Det har medført, at en lang række udenlandske fonde er blevet underkendt i henhold til de danske krav med den konsekvens, at stifteren i Danmark er blevet beskattet af hele fondens indkomstgrundlag.

Dette er i flere omgange blevet kritiseret som værende i strid med EU-retten, hvilket der også er grundlag for at antage, og derfor bliver det ekstra spændende at se, hvad det er, regeringen ønsker med det pågældende lovinitiativ. Ønsker regeringen at lave skatteregler for udenlandske fonde, der bringer vurderingen i overensstemmelse med EU-reglerne, eller vil regeringen blot lovfastsætte den praksis, der anvendes i dag, og som antages for at være i strid med EU-retten. Det er de spørgsmål, der bliver interessant at læse, når der kommer et lovforslag.

Det andet meget interessante lovinitiativ, som regeringen har fremsat, er lov om investorfradrag. Det har i flere omgange været udtalt af forskellige regeringspartier, at investorlysten blandt privatpersoner skal styrkes, særligt i små iværksættervirksomheder.

Tidligere på året kom der et forslag til en aktiesparekontolov, som i hvert fald ikke styrker dette område, dels fordi der kun kan investeres for 50.000 kr. og dels kun i noterede aktier. Derfor er forslaget til en aktiesparekontolov ikke det redskab, der er behov for til understøttelse iværksætterkulturen i Danmark.

Nu varsles der så en lov om investorfradrag, som forhåbentlig giver bedre muligheder for fradrag for tab på aktier i iværksættervirksomheder. Lovprogrammet er sparsomt med information om dette initiativ, men vi må håbe på, at netop dette initiativ skal understøtte de små iværksættervirksomheder i Danmark.

Det tredje spændende forslag er nedsættelse/afskaffelse af afgiften for overdragelse af formuer til fonde. Der har i den seneste tid været ekstremt fokus på dette område. Initiativet skal i henhold til beskrivelsen i lovprogrammet give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond med det formål, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre, uden at der skal beregnes bo- og gaveafgift, eller at der i øvrigt sker beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet.

Også dette initiativ bliver spændende at følge.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i skattesager?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.