07 jan 2021

Overgangsperiode udløbet – Jobklausuler kan ikke længere opretholdes

Den 1. januar 2021 udløb overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler, hvilket betyder, at det nu ikke længere er muligt at opretholde jobklausuler, selvom disse ellers er gyldigt indgået efter de gamle regler.

Lov om ansættelsesklausuler, som regulerer konkurrence- og kundeklausuler samt jobklausuler, trådte i kraft den 1. januar 2016, og efter lovens ikrafttræden er det ikke længere muligt at indgå aftaler om jobklausuler.

Hvad er en jobklausul?

Ved en jobklausul forstås en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre arbejdsgivere eller med medarbejderen selv med henblik på at begrænse muligheden for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. 

Indgåelsen af sådanne aftaler var imidlertid ikke ulovligt før lovens ikrafttræden, og for at give parterne mulighed for at indrette sig efter de nye regler indførtes en overgangsperiode, som betød, at eksisterende aftaler fortsat kunne opretholdes indtil deres udløb, dog senest til den 1. januar 2021.

Jobklausuler vil ikke længere være gyldige

Da overgangsperioden nu er udløbet, vil alle bestående jobklausuler (også klausuler indgået i overensstemmelse med de hidtil gældende regler) ikke længere være gyldige, og de kan dermed ikke håndhæves overfor aftaleparten. Jobklausuler i ansættelsesaftaler bør derfor ophæves.

HjulmandKaptain bistår gerne med en gennemgang og ændring af eksisterende aftaler.

En undtagelse

Det er dog vigtigt at bemærke, at jobklausuler der indgås i forbindelse med virksomhedsoverdragelser udgør en særlig undtagelse fra forbuddet, og denne mulighed er derfor stadig gældende.

Har du spørgsmål, eller ønsker du en gennemgang af eksisterende aftaler?

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du en gennemgang og ændring af eksisterende aftaler, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her