09 dec 2019

Omstridt Vejstribekonsortium er dømt ulovligt

Højesteret har nu afsagt dom i den omstridte Vejstribekonsortium-sag, som første gang blev afgjort af konkurrencerådet tilbage i 2015.

Sagens omstændigheder

Sagen omhandler lovligheden af et konsortium, dannet mellem to virksomheder, med det formål at byde på en opgave ved Vejdirektoratet.

Opgaven fra Vejdirektoratet angik tre distrikter, hvor det var muligt at byde på et, to eller alle tre distrikter.

Det er ubestridt, at de to virksomheder hver for sig kunne have budt på en eller flere af distrikterne, men at det krævede et konsortium, såfremt virksomhederne skulle byde på alle tre distrikter.

Konsortiet var først blevet erklæret ulovligt af konkurrencerådet og konkurrencenævnet. Sagen blev derfor indbragt for Sø- og Handelsretten, der ikke var enig i, at konsortiet var i strid med konkurrencereglerne. Herefter blev sagen anket til Højesteret.

Højesterets afgørelse

Sø- og Handelsretten havde lagt vægt på, at udbudsmodellen havde tilskyndet til samlede bud på alle tre distrikter, og at der havde været udsigt til, at flere ville byde på den samlede opgave.

Denne betragtning blev ikke delt af Højesteret, der i stedet lagde vægt på, at der ikke var holdepunkter for, at udbuddet i realiteten alene gjaldt den samlede opgave. Det betød så også, at idet begge de deltagende virksomheder kunne have afgivet selvstændige bud på færre end alle tre distrikter, var de konkurrenter.

Højesteret udtalte også, at aftalen ikke havde karakter af et produktionssamarbejde, men at der var tale om en aftale vedrørende afsætningen af de tilbudte tjenesteydelser. Sådanne aftaler, indgået mellem konkurrerende virksomheder, har konkurrencebegrænsende formål, hvilket betragtes for den klareste overtrædelse af konkurrencereglerne. Højesteret konkluderede da også, at konsortieaftalen havde haft konkurrencebegrænsning til formål og var i strid med konkurrencereglerne.

Hermed sætter Højesteret et afgørende punktum i sagen og understreger, at Vejstribekonsortiet var i strid med konkurrencereglerne.

Er konsortier hermed definitivt i strid med konkurrencereglerne?

Højesteret har ikke med sin dom erklæreret samtlige konsortiedannelser, med henblik på at afgive et tilbud i offentlige udbud, ulovlige.

Det fremgår således som eksempel af lovforarbejderne til konkurrencelovens § 6, at det ikke anses for konkurrencebegrænsende, ”at flere virksomheder i samme omsætningsled inden for en branche afgiver fælles bud på en bestemt opgave, hvis ingen af de pågældende virksomheder alene ville kunne have klaret opgaven (f.eks. på grund af kravene til knowhow, kapacitet eller økonomiske ressourcer).”

Det afgørende i sagen var, at når Højesteret så igennem aftalen, så var der i realiteten tale om en aftale om fælles priser og en aftale, der ville medføre en markedsopdeling. Endvidere var aftalen indgået af to konkurrenter. Sådanne aftaler vil almindeligvis altid være problematiske og konkurrencebegrænsende for markedet.

Til gengæld står det klart, at efter denne Højesteretsdom er overvejelser omkring det at danne konsortier ikke blevet mindre kompleks, og hver konsortiedannelse bør vurderes i forhold til det pågældende udbud og den heri udbudte kontrakt. Da konkurrencelovgivningen omfatter enhver form for aftale, vedtagelse eller samordnet adfærd, kan det ikke antages at få betydning for vurderingen af lovligheden, om parterne havde anvendt en struktur, hvor den ene virksomhed havde ageret underleverandør for den anden virksomhed.

Har du spørgsmål i forbindelse med overstående eller brug for rådgivning vedrørende konsortiedannelse eller udbudsret, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med konsortiedannelse og udbudsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her