28 feb 2019

Nyt lovforslag skal afskaffe iværksætterselskaber

Erhvervsministeren har i dag stillet lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber samtidig med, at kapitalkravet i anpartsselskaber nedsættes. Hensigten med ændringen er at undgå omkostninger og skattesvig, mens de danske iværksættere stadig sikres gode rammevilkår.

Da iværksætterselskaberne blev indført i 2014, var hensigten med selskabsformen, at iværksætteriet i Danmark skulle styrkes gennem muligheden for at stifte et selskab med en selskabskapital på blot DKK 1. Erhvervsstyrelsen har gennemført en analyse af iværksætterselskaberne for at belyse, om selskabsformen har haft den ønskede effekt i erhvervslivet.

Resultatet af analysen viste, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført forhøjet risiko for svig, fordi skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje for iværksætterselskaberne sammenlignet med enkeltmandsvirksomheder. Samtidig har de mange tvangsopløsninger af iværksætterselskaber medført store omkostninger for blandt andet skifteretterne, som Erhvervsministeriet ikke mener modsvarer de gode vilkår for iværksætterne.

Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber
Ud over afskaffelsen af iværksætterselskaberne indeholder lovforslaget en nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Kapitalkravet kommer dermed mere på niveau med de øvrige skandinaviske lande, samtidig med at det bliver billigere at stifte et selskab.

Lovforslaget medfører, at der efter lovens ikrafttræden ikke kan stiftes nye iværksætterselskaber. De ca. 45.000 eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år fra lovens ikrafttræden foretage omregistring til et anpartsselskab med en selskabskapital på mindst DKK 40.000. Gennemføres den lovpligtige omregistrering ikke, sender Erhvervsstyrelsen iværksætterselskabet til tvangsopløsning.

Lovforslaget skal gennem 1. behandling den 12. marts 2019, og det er endnu ikke oplyst, hvornår muligheden for at stifte et iværksætterselskab bortfalder. Det fremgår dog af lovforslaget, at målet er, at loven træder i kraft hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her