29 nov 2019

Ny støttemodel til havmølleparker – Thor Havmøllepark

På vegne af forligskredsen bag sidste års Energiaftale har regeringen udsendt en beskrivelse af den ny støtteordning, som interesserede energiselskaber skal afgive bud på baggrund af. Modellen vil i første omgang kun berøre den kommende havmøllepark, Thor, som udbydes i løbet af 2020, men på baggrund af Folketingets ønsker om at udfase tilskudsordningerne til vedvarende energi, må det forventes, at modellen vil udstrækkes til kommende udbud af vedvarende energi.

Ny ”symmetrisk” støttemodel: Contract-for-Difference

På baggrund af de foreløbige udmeldinger fra Klima, Energi- og Forsyningsministeriet vil den kommende støtteordning, som der skal afgives på baggrund af, være en to-vejs-model, hvor den vindende budgiver i udbuddet vil modtage støtte i det omfang, den tilbudte pris ligger lavere end markedsprisen, opgjort efter en såkaldt referencepris. Omvendt, som det nye element i støttemodellen, vil vinderen af udbuddet skulle betale en del af indtægten til staten, hvis referenceprisen overstiger den tilbudte pris.

Den fremlagte støttemodel må derfor forventes at forøge konkurrenceelementet af den tilbudte udbudspris betragteligt: Hvor ”vinderprisen” i tidligere udbudsprojekter alene blev anvendt som ”bund” til at fastsætte støtten til vinderen i perioder, hvor markedsprisen var lavere end vinderprisen, vil vinderprisen med den nye model også blive anvendt den øvrige del af året. Hvis den vindende tilbudsgiver derfor sætter sit tilbud ”for lavt”, vil denne ikke blot blive ”straffet” ved at skulle nøjes med en lav støtte, tilbudsgiveren vil tilmed være forpligtet til at skulle betale staten en del af indtjeningen, hver gang referenceprisen overstiger tilbudsprisen.

Det er fortsat uklart fra Energistyrelsens ”dialogmateriale” præcist hvor stor en del af indtjeningen over vinderprisen, den vindende tilbudsgiver får lov til at beholde, men ud fra de oplyste eksempler vil statens upside-andel være større end den del, som den vindende tilbudsgiver får lov at beholde. Den nye støttemodel vil således fratage en kraftig del af det forretningsmæssige incitament, som tilbudsgivere måtte have til at afgive tilbud på projektet.

Referencepriser baseret på elprisen i Vest-Danmark

Et andet vigtigt element i den kommende støttemodel vil være, at den anvendte referencepris, altså den pris som åbner op for, at den vindende tilbudsgiver kan modtage støtte og skal aflevere indtjening til staten, fastlægges efter spot-markedet for Vest-Danmark (”DK1”) i det foregående år. Strømprisen i dette område har historisk set været ganske konkurrenceudsat især for vindmøller, og afregningspriserne i DK1 har derfor ofte været ganske lave i perioder med megen vind. Brugen af DK1-afregningspriser må derfor også forvente at ville reducere de perioder, hvor prisstøtte kan komme på tale.

”Loft" over støtten til vinderen - og upside’en til staten

Som en ringe trøst for tilbudsgiverne, er der i den foreløbige støttemodel indsat et samlet ”loft” på 2,8 mia. kr. som dét beløb, den vindende tilbudsgiver maksimalt skal aflevere til staten. Loftet for, hvor meget staten maksimalt skal aflevere i støtte, er fastsat til 6,5 mia. kr.

Ventetid på udbudsbetingelserne

Energistyrelsen har med det udsendte dialogmateriale ønsket at indlede en dialog med de interesserede tilbudsgivere, førend det endelige udbudsmateriale færdiggøres, og udbudsforretningen kan indledes i 2020. Det må forventes, at mange potentielle tilbudsgivere vil forholde sig særdeles kritisk til den foreslåede prismodel. Vi må vente og se, om regeringen fastholder støttemodellen i den nuværende form, eller om den bliver opblødt.

Har du spørgsmål til det konkrete Thor-projekt eller generelt til vindmølleprojekter, er du altid velkommen til at kontakte HjulmandKaptains advokater, som beskæftiger sig med vindmøller og energi.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med et vindmølleprojekt?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her