28. apr 2020

Ny kompensationsordning til freelancere med både A- og B-indkomst

28. apr 2020
Den hidtidige ordning om kompensation til freelancere, der er ramt af indtægtstab som følge af Covid-19, har haft den væsentlige svaghed, at alene B-indkomst blev taget i betragtning og kompenseret for. Det har ramt mange freelance-tolke, journalister og lignende, som har haft en indtægt sammensat af A-indkomst på en såkaldt nultime-kontrakt og så B-indkomst.

Med et såkaldt aktstykke har Folketingets Finansudvalg taget initiativ til at få lukket dette hul. Ordningen skal efter vedtagelse i Finansudvalget forbi en EU-godkendelse, inden den kan sættes i kraft ved en bekendtgørelse.

Ordningen indeholder en fortrydelsesret for dem, der allerede har søgt efter den gamle ordning, men også principper for valg mellem ordninger. Dette beskrives sidst i denne nyhed.

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen omfatter efter sin nuværende ordlyd dig som freelancer, hvis

 • Du har haft en samlet A- og B-indkomst eller overskud ved selvstændig virksomhed på minimum 10.000 kr. pr. måned det seneste år, hvoraf mindst 5000 kr. skal have været B-indkomst.
  • Hvis du ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019, beregnes gennemsnittet fra tidspunktet for første registrering af både A- og B-indkomst til og med 9. marts 2020. Perioden skal dog mindst udgøre en måned.
 • Din gennemsnitlige månedlige A-indkomst ikke har oversteget 20.000 kr. i 2019.
 • Din beskæftigelsesgrad i relation til A-indkomsten ikke gennemsnitligt overstiger 55% pr. måned.
 • Både din A- og B-indkomst kommer fra aktiviteter, der er omfattet af en særlig positiv liste af aktiviteter, der kan karakteriseres som arbejdsindsats. Denne positiv-liste kendes ikke endnu.
 • Du ikke er berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtager offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp.
 • Forventer at opleve et fald i din A- og B indkomst på minimum 30% i perioden fra 9. marts 2020 til 8.juni 2020, sammenholdt med samme periode i 2019.

Derudover må din samlede A- og B-indkomst, som opgjort på din selvangivelse for 2020, ikke overstige 800.000 kr. Kommer din personlige indkomst op over dette beløb, skal kompensationen betales tilbage.

Pensionister også omfattet

Pensionister er, hvis de i øvrigt opfylder ordningens krav, også omfattet af ordningen.

Kompensationen

Kompensationen kan udgøre:

 • 90% af dit tab i A- og B-indkomst i perioden 9. marts – 8. juni 2020, dog
 • Maksimalt 20.000 kr. pr. måned og
 • Du skal begrænse dit tab, hvis muligt.

Kompensationen vil være skattepligtig.

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring på, at de oplysninger du har angivet, er korrekte.

Du skal gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring, der normalt kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161, efter de nye skærpelser af straffeloven kan forhøjes således, at den bliver fire gange så høj, hvis erklæringen har medvirket til, at du uberettiget har fået kompensation udbetalt.

Tro og love-erklæringen kan navnlig få betydning, hvis du ikke har forsøgt at begrænse dit tab.

Begrundelse for omsætningstab

Sammen med opgørelsen af dit A- og B-indkomsttab, skal du medsende en begrundelse for, hvorfor dit tab er udløst af Covid-19-pandemien. Det vil i mange tilfælde være helt oplagt, men skal ikke desto mindre begrundes.

Revisorpålæg

Erhvervsstyrelsen vil efter teksten i Finansudvalgets aktstykke nr. 150 som udgangspunkt pålægge alle, der ansøger efter ordningen, at anvende revisorbistand.

Kombinationsmuligheder

Hvis du allerede har ansøgt om kompensation efter den eksisterende freelance ordning, der alene dækker B-indkomst, kan du:

 • Trække din ansøgning efter den hidtidige ordning tilbage og søge i den nye ordning, hvis du ikke har fået udbetalt kompensation endnu.
 • Søge igen i den nye ordning, hvis du allerede har fået udbetalt kompensation. Dog vil den tidligere udbetalte kompensation i så fald blive modregnet, inden du får kompensationen udbetalt.

Hvis du endnu ikke har ansøgt om kompensation i den eksisterende freelance-ordning, der alene dækker B-indkomst, skal du ved ansøgningen vælge, hvilken af de to ordninger du vil ansøge.

Du kan her læse mere om kompensationsordningen, der alene dækker B-indkomst

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til kompensationsordninger ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her