25. mar 2020

Lønkompensationsordningen ifm. Covid-19 er vedtaget af Folketinget - Hvad betyder den for din virksomhed?

25. mar 2020
Folketinget vedtog den 24. marts 2020 lovforslaget om arbejdsgivers og lønmodtagers retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19. Loven fastsætter de nødvendige særlige regler for arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling, når arbejdsgiveren modtager lønkompensation.

Du kan læse seneste nyt om lønkompensationsordningen under vores Q&A her

Loven giver arbejdsgivere mulighed for i forholdet til lønmodtagerne at anvende ordningen om lønkompensation, idet den giver mulighed for en fravigelse af arbejdsgiverens sædvanlige forpligtelser over for lønmodtagerne.

Du kan her læse om en række af de punkter, som det nye lovforslag regulerer, herunder blandt andet i forhold til en selvbetalt periode for lønmodtagerne i forbindelse med hjemsendelsen.

Kompensationsordningen skal ske i overensstemmelse med betingelserne i trepartsaftalen

For at kunne modtage lønkompensation skal virksomheden opfylde de betingelser, som er angivet i trepartsaftalen. Du kan læse nærmere herom her

Hjemsendelsen er betinget af en selvbetalt periode på op til 5 dage

Medarbejdere, der er hjemsendt i overensstemmelse med lønkompensationsordningen, skal som udgangspunkt selv betale for en periode på op til 5 arbejdsdage.

Disse dage kan afholdes som ferie (enten restferie eller ferie optjent fra perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019), afspadsering samt anden feriefrihed eller som tjenestefri uden løn.

Er der i virksomheden aftalt lønnedgang som en konsekvens af Covid-19, fraviges kravet om 5 lønfri arbejdsdage.

Varer hjemsendelsen under 3 måneder, reduceres de 5 dage forholdsmæssigt.

Arbejdsgiver bestemmer, hvornår den selvbetalte arbejdsfri periode afholdes

Der er indsat en forhandlingsbestemmelse i lovforslaget, der giver medarbejderne en forhandlingsret i forbindelse med placeringen af de op til 5 selvbetalte dage. Dog er denne forhandlingsret meget spinkel, idet arbejdsgiveren – ved uenigheder – skal placere de op til 5 dage forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden.

Arbejdspligten er suspenderet ved hjemsendelse

Som udgangspunkt er medarbejderen under en hjemsendelsesperiode omfattet af sine sædvanlige ansættelsesvilkår med undtagelse af arbejdspligten, der er suspenderet.

Arbejdsgiver kan kalde medarbejdere i hjemsendelse på arbejde med 1 dags varsel

Har arbejdsgiveren brug for en hjemsendt medarbejders arbejdskraft, kan arbejdsgiveren med 1 dags varsel forlange, at medarbejderen genindtræder i sin arbejdsforpligtelse. 

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen?

Har du spørgsmål til anvendelse af den nye lønkompensationsordning, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi har et Covid-19 team, som står klar til at hjælpe.

Du kan læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til ordningen om lønkompensation ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her