01 apr 2020

Lånegarantiordning til eksportvirksomheder ifm. Covid-19

EKF – Danmarks Eksportkredit får med en ny bekendtgørelse mulighed for at yde 80% garanti for lån til små og mellemstore eksportvirksomheder efter følgende principper.

Små og mellemstore eksportvirksomheder, defineret som virksomheder, der

 • Har et CVR-nummer eller er registreret i Skràseting Føroya
 • Har mindst 10 og under 250 fuldtidsansatte (se nedenfor), og
 • Har en årlig omsætning på over DKK 14,95 mio., men som ikke overstiger DKK 373,63 mio. eller
 • Har balancesum på over DKK 14.95 mio., men som ikke overstiger DKK 321,32 mio.
 • Hentede mindst 10% af virksomhedens omsætning i 2019 fra eksport eller er underleverandør til en virksomhed, der hentede mindst 10% af virksomhedens omsætning i 2019 fra eksport.
 • Ikke har opnået garanti fra Vækstfonden for ordningen om lånegarantier til små og mellemstore virksomheder.

Små og mellemstore eksportvirksomheder, der forventer at lide et omsætningstab på minimum 30% i perioden 1. marts 2020 til 31. september 2020, opgjort som

 • Forskellen på den faktiske omsætning i perioden 1. marts til 31. september 2019 og den forventede omsætning i samme periode 2020, eller
 • Forskellen mellem den budgetterede omsætning og den nu forventede omsætning, hvis der er tale om en vækstvirksomhed i betydelig vækst, hvor omsætningen for 2019 ikke er retvisende for den omsætning, som virksomheden kunne have forventet i 2020.
 • Forskellen mellem den budgetterede omsætning og den nu forventede omsætning, hvis der ikke foreligger regnskabstal.

Garanti for 80% af lånebeløb, der ikke overstiger:

 • Det opgjorte omsætningstab
 • Virksomhedens likviditetsbehov inkl. investeringsbehov for de næste 18 måneder opgjort i henhold til en likviditetsplan for virksomheden
 • To gange virksomhedens årlige lønudgifter for 2019 eller seneste tilgængelige år, eller, for nye virksomheder, estimatet for lønudgifter for de første to års drift, og
 • 25% af den samlede omsætning i 2019.

Sådan beregnes antallet af fuldtidsansatte

Antallet af fuldtidsansatte beregnes almindeligvis som svarende til din virksomheds samlede indbetalinger til ATP pr. måned delt med DKK 284,- (APT-satsen for 2020 for en fuldtidsansat).

Ansøgning om garanti indgives af det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. til EKF Danmarks Eksportkredit senest den 15. oktober 2020.

Har du spørgsmål til lånegarantiordningen?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende lånegarantiordningen til eksportvirksomheder i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til lånegarantiordningen til eksportvirksomheder?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her