21 dec 2017

Konkurrencen på offentlige opgaver bør forbedres

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt offentliggjort en status for offentlig konkurrence. Tallene er ikke prangende, men viser en lille stigning i forhold til opgørelsen fra sidste år.

Status viser, at det offentlige (stat, regioner og kommuner) kunne have konkurrenceudsat opgaver for 400 mia. kr. i 2016, hvilket svarer til ca. 20 % af BNP’en, men heraf blev kun opgaver for 103 mia. kr., 25,8 %, reelt konkurrenceudsat.

Der er brug for en større konkurrencegrad på de offentlige opgaver. I en pressemeddelelse har Erhvervsministeren Brian Mikkelsen og Minister for offentlig innovation Sophie Løhde derfor udmeldt, at regeringen i 2018 vil opstille måltal, der skal være med til at øge konkurrenceudsættelsen, og at måltallene vil blive suppleret af andre initiativer. Vi kan derfor godt forvente øget politisk fokus og krav om mere konkurrence på det offentlige forbrug.

Hvordan ser det ud i Nordjylland?
Mange nordjyske kommuner har en konkurrenceudsættelsesgrad over gennemsnittet og en rimelig stigning i forhold til forrige års tal, men der er stadig plads til forbedringer.

Eksempler på nordjyske kommuners konkurrenceudsættelsesgrad

Kommune

Konkurrenceudsættelsesgrad             2016

Ændring 2015-2016 (procent point)

Aalborg

28,6

2,4

Frederikshavn

25,4

5,0

Hjørring

26,3

0,6

Jammerbugt

35,8

0

Mariagerfjord

25,0

2,6

Rebild

22,5

0

Thisted

27,4

1,0

Vesthimmerland

33,6

2,4

Uddybende tal og flere kommuner kan ses i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport

Hvorfor er konkurrenceudsættelsesgraden ikke højere?
Mange indkøbs og udbudsafdelinger mener nok, at de konkurrenceudsætter mere end 26 % af deres indkøbsvolumen. Baggrunden for konkurrenceudsættelsesgraden er, at rapporten indregner alle de opgaver, som kan konkurrenceudsættes inklusiv opgaver, som den offentlige myndighed pt. håndterer internt. De interne opgaver, som kan konkurrenceudsættes blandt private aktører, men som ikke er blevet det, regnes derfor med i de 400 mia. kr., som er den samlet konkurrencemulige volumen.

Kun opgaver, som håndteres af private aktører, er udbudspligtige, men det er økonomisk sundt jævnligt at tjekke, om ens interne opgave nu også håndteres på den bedste og billigste måde. Dette kan afgøres ved at sende opgaven i udbud, og hvor den offentlige myndighed så selv byder på opgaven via et kontrolbud. Kontrolbuddet konkurrerer på lige vilkår med de private tilbud og vindes kontrolbuddet, vil opgaven forblive internt i myndigheden. Opgaven har dog stadig været konkurrenceudsat, og vil dermed forhøje myndighedens konkurrenceudsættelsesgrad.

Udbud er en positiv ting
Udbud kan sikre, at der indkøbes det rigtige produkt til den rigtige pris, men det kræver grundighed i forarbejdet, inddragelse af de rigtige interessenter og god projektledelse. Det er en myte, at det offentlige skal købe den billigst mulige løsning. Det offentlige skal igennem sit forarbejde fastsætte et sagligt kvalitetsniveau i sit udbudsmateriale og købe netop denne kvalitet til den bedst mulige pris.

En udbudsproces skaber også overblik over nuværende arbejdsgange og synliggør nemme effektiviseringsområder. Det må unægteligt være i alles interesse at spare på skjulte gebyrer og fordyrende logistikled og arbejdsgange fremfor på reelle varme hænder via fyringer og øget arbejdspres på de tilbageværende medarbejdere.

Hvad kan der gøres nu?
Regeringen vil komme med et øget krav til mere konkurrenceudsættelse i det offentlige forbrug, og det kan en offentlig myndighed lige så godt forberede sig på. Få analyseret forbruget, og lav en udbudsplan, som omfavner nye udbudsområder såvel som genudbud og har succeskriteriet ”en væsentlig højere konkurrenceudsættelsesgrad”.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Podcast
Ovenstående emne kan du høre mere om i podcasten Udbud og offentlige opgaver - hvordan forbedres konkurrencen?

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med offentlige udbud?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her