23 mar 2020

Kompensation for faste udgifter til virksomheder, der IKKE er påbudt fuldt lukket

Ordningen om kompensation for faste udgifter til virksomheder, der ikke er påbudt fuldt lukket, men har oplevet stor omsætningsnedgang, er aftalt mellem Folketingets partier, og uddybes af Folketingets Finansudvalg ï et såkaldt aktstykke, men ordningen er ikke sat i kraft endnu. Det vil ske ved en bekendtgørelse.

På baggrund af teksten i det aktstykke, der er offentliggjort, forventer vi, at ordningen, når den sættes i kraft, vil omfatte følgende komponenter:

Dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i den periode (f.eks. leasing).

Ordningen omfatter virksomheder, der

 • er registreret i CVR-registret inden 9. marts 2020
 • har faste omkostninger på minimum 25.000 kr. i perioden 9. marts – 8. juni 2020
 • forud for ansøgningen har haft omsætning, og
 • forventer en omsætningsnedgang på minimum 40%.

Omsætningsnedgang

På nuværende tidspunkt antager vi, at du skal opgøre din omsætningsnedgang på baggrund af dit momsregnskab for 2019 (referenceperioden), eller hvis du ikke driver momspligtig virksomhed, dit grundlag for indberetning af lønsumsafgift. Der vil blive fastlagt særlige regler for nystartede virksomheder.

Sådan beregnes omsætningsnedgangen

Trin 1 – Find din omsætning for referenceperioden. Den fremgår af:

 • Dit momsregnskab for perioden 2019
 • Grundlaget for indberetning af lønsumsafgift

Hvis din virksomhed har eksisteret mindre end 12 måneder, beregnes din omsætning på grundlag af denne kortere periode.

Trin 2 – Find din omsætningsnedgang

((din omsætning for 2019)) delt med 4)) minus (din forventede omsætning i perioden 9. marts til 8. juni) 
dette deles med:
((din omsætning perioden 2019)) delt med 4))

Omsætningsnedgangen SKAL være højere end 0,4 svarende til 40%, for at din virksomhed er omfattet.

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring i forbindelse med din opgørelse af omsætningsnedgangen.

Det er en erklæring for, at du, efter bedste evne og under hensyntagen til det, du vidste, har opgjort omsætningsnedgangen korrekt, da du indsendte ansøgningen, og at omsætningsnedgangen skyldes Covid-19.

Din tro og love-erklæring er IKKE en indeståelse for, at du krone til krone får den præcise omsætningsnedgang, du havde regnet med, men en erklæring for, at du har opgjort nedgangen i omsætningen bedst muligt. Du skal dog gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis det viser sig, at din omkostningsnedgang ikke har været så stor, som du forventede, kan du blive mødt af et krav om at skulle betale dele eller hele kompensationen tilbage. Det sikrer selv en korrekt opgørelse dig ikke imod.

Størrelsen af kompensationen afhænger af størrelsen af omsætningsnedgangen i perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020.

 • Hvis omsætningsnedgangen er højere end 40% og mindre end eller lig 60%, udløses en omkostningskompensation på 25% af de dokumenterede faste omkostninger.
 • Hvis omsætningsnedgangen er højere end 60% og mindre end eller lig 80%, udløses en omkostningskompensation på 50% af de dokumenterede faste omkostninger.
 • Hvis omsætningsnedgangen er højere end 80%, udløses en omkostningskompensation på 80% af de dokumenterede faste omkostninger.

Du kan få maksimalt 60 mio. kr. i omsætningskompensation for perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020, og kompensationens størrelse kan ikke overstige den omsætningsnedgang, du i kroner og ører kommer til at opleve i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Hvilke omkostninger?

Den bekendtgørelse, der vil blive udstedt som følge af aktstykket, vil definere gruppen af omkostninger nærmere.

Efter aktstykket er det dine dokumenterbare faste omkostninger, dvs. huslejeomkostninger, renteudgifter, mv., der kan dækkes.

Hvis du IKKE søger lønkompensation efter nogle af de andre ordninger, kan du efter vores opfattelse også medtage lønomkostninger. Det er samlet set omkostninger, som du vil være retligt forpligtet til at betale, selvom du ikke har nogen omsætning.

Vi foreslår, at du samler dokumentation i form af de aftaler, du har med f.eks. din udlejer, dit leasingselskab mv. og dokumentation i form af kontoudskrifter for, hvorledes og med hvilket beløb du hidtil har betalt disse omkostninger.

Revisorpåtegning

Din opgørelse over faste omkostninger skal påtegnes af en revisor.

Du kan få dækket 80% af dine omkostninger til revisor, hvis din ansøgning udløser kompensation.

Én ansøgning for perioden

Du kan søge kompensation én gang i perioden 9. marts til 8. juni 2020, og ansøgningen skal gælde for hele perioden 9. marts til 8. juni 2020 med udgangspunkt i et samlet estimat for din omsætningsnedgang.

Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned

Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger efterfølgende viser sig at have været større eller mindre end det, du antog, da du ansøgte om kompensationen, skal du foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Indberetningen skal foretages, når kompensationsperioden udløber, dvs. efter 9. juni 2020.

 • Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger viser sig at være højere end antaget, vil du kunne få efterbetaling.
 • Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger viser sig at være lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage.
 • Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger viser sig at være under 40%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.

Erhvervsstyrelsen vil, når de kontrollerer din nedgang i omsætningen for perioden 9. marts – 8. juni 2020, se på:

 • nedgangen i momspligtig omsætning, hvor Erhvervsstyrelsen vil sammenligne dine momsindberetninger for 2019 med dine momsindberetninger for 2020
 • nedgangen i din lønsumsafgift, hvis du ikke driver momspligtig virksomhed, hvor Erhvervsstyrelsen vil sammenligne din lønsumsafgift for 2019 med din lønsumsafgift for 2020.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.