23 mar 2020

Kompensation for faste udgifter til virksomheder, der ER påbudt fuldt lukket

Ordningen om kompensation for faste udgifter til virksomheder, der er påbudt fuldt lukket, er aftalt mellem Folketingets partier, og uddybet af Folketingets Finansudvalg som et såkaldt aktstykke, men ordningen er ikke sat i kraft endnu. Det vil ske ved en bekendtgørelse.

På baggrund af teksten i det aktstykke, der er offentliggjort, forventer vi, at ordningen, når den sættes i kraft, vil omfatte følgende:

Dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i den periode (f.eks. leasing) kan kompenseres 100%, hvis din virksomhed har faste omkostninger over 25.000 kr. i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Kompensationen gives til virksomheder, der er påbudt fuldt lukket, dvs.

  • indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer med undtagelse af dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr
  • serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, men ikke take-away
  • sportshaller, spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer
  • tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og frisører.

Der er tale om en eksemplifikation, så hvis din virksomhedsdrift efter sin natur indebærer tæt fysisk kontakt med dine kunder, er du omfattet af den påbudte lukning og dermed muligheden for omkostningskompensation.

For at få at få 100 % kompensation skal du kunne påvise, at du ikke har haft anden omsætning i den periode, forbuddet har været gældende.

Hvis du har haft anden omsætning i din virksomhed i den periode, forbuddet har varet ved, f.eks. Take-away, skal du bruge den ordning, der er lavet for virksomheder, der har oplevet en omsætningsnedgang på mindst 40%. Læs mere her

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring i forbindelse med din begæring om omkostningsdækning.

Det er en erklæring for, at du ikke har haft anden omsætning i den periode, du var påbudt lukket.

Du skal være opmærksom på, at afgivelse af en bevidst urigtig tro og love-erklæring kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161.

Den bekendtgørelse, der vil blive udstedt som følge af aktstykket, vil definere gruppen af omkostninger nærmere.

Hvilke omkostninger?

Efter aktstykket er det dine dokumenterbare faste omkostninger, dvs. huslejeomkostninger, renteudgifter, mv., der kan dækkes.

Hvis du IKKE søger lønkompensation efter nogle af de andre ordninger, kan du efter vores opfattelse også medtage lønomkostninger. Det er samlet set omkostninger, som du vil være retligt forpligtet til at betale, selvom du ikke har nogen omsætning.

Vi foreslår, at du samler dokumentation i form af de aftaler, du har med f.eks. din udlejer, dit leasingselskab mv. og dokumentation i form af kontoudskrifter for, hvorledes og med hvilket beløb du hidtil har betalt disse omkostninger.

Revisorpåtegning

Din opgørelse over faste omkostninger skal påtegnes af en revisor.

Du kan få dækket 80% af dine omkostninger til revisor, hvis din ansøgning udløser kompensation.

Én ansøgning for den periode du har været påbudt lukket

Du kan søge 100% kompensation én gang, for den periode du har været påbudt lukket (20. marts til 8. juni 2020).

Hvis du derudover isoleret set opfylder betingelserne for kompensation efter den ordning, der i øvrigt giver omkostningskompensation, kan du også søge kompensation for omkostninger afholdt i perioden 9. marts til 20. marts 2020.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.