26. mar 2020

Kan virksomheder hjemsende elever og lærlinge ifm. Covid-19 og få lønkompensation?

26. mar 2020
Den 24. marts 2020 blev lønkompensationsordningen i forbindelse med Covid-19 vedtaget. Lønkompensationsordningen skal give virksomheder delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af Covid-19. I den forbindelse har der været et ønske om at præcisere og justere ordningen i forhold til håndteringen af blandt andet elever og lærlinge. Det er nu sket.

Aktstykke 117 præciserer håndteringen af elever og lærlinge ifm. lønkompensationsordningen

Finansudvalget har den 25. marts 2020 tiltrådt aktstykke 117, som præciserer indholdet af lønkompensationsordningen. Det sker bl.a. i forhold til håndteringen af elever og lærlinge samt med en tillægsaftale vedr. lønkompensation efter aftalte lønreduktioner.

Hertil kommer mindre justeringer af kravet om revisorbistand og afgrænsningen af start- og sluttidspunkt for lønkompensationsperioden, hvori der kan søges om kompensation.

Aktstykke 117 udgør herefter den samlede ramme for lønkompensationsordningen. Du kan se indholdet af aktstykke 117 her

Hvilke regler om lønkompensation gælder for elever og lærlinge?

Elever og lærlinge er omfattet af muligheden for lønkompensation. Det betyder, at virksomheder, der pga. Covid-19 står overfor at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 % af deres medarbejderstab eller 50 medarbejdere, kan fastholde deres elever/lærlinge.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at elever og lærlinge, modsat andre hjemsendte medarbejdere, kan fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen.

Lønkompensationen gives pr. lærling/elev, således incitamentet for at fastholde elever/lærlinge styrkes hos de virksomheder, der er en del af lønkompensationsordningen.

Virksomheder kan modtage lønkompensation for elever og lærlinge på 90 % af lønnen, dog maks. 26.000 kr. (Bemærk: Pr. 1. april 2020 er dette hævet til 30.000 kr.) Det er en forudsætning at lærlingen/eleven modtager sin normale løn.

Virksomhederne kan ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i den periode, hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen.

Omfattede elever og lærlinge skal afvikle 5 fridage i lønkompensationsperioden på samme vis, som gælder for øvrige medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen.

Har din virksomhed elever eller lærlinge, og har du spørgsmål til lønkompensationsordningen, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19. Se blandt andet vores Q&A om arbejdsfordeling og lønkompensation.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedr. lønkompensationsordningen for lærlinge og elever ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her