22. apr 2020

Kan smitte med Covid-19 anerkendes som en arbejdsskade?

22. apr 2020
Sundhedsstyrelsen vurderer, at rigtig mange danskere den kommende tid vil blive smittet med Covid-19. For de flestes vedkommende vil der være tale om lettere symptomer af få dages varighed, men for andre kan der blive tale om mere alvorlige symptomer.

Det er endnu uvist, om der kan være senfølger af Covid-19, f.eks. i form af nedsat lungefunktion.

Bliver det tilfældet, kan det være relevant for personale, der har været i tæt kontakt med smittede personer, at undersøge, hvorvidt smitte med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvornår kan en skade anerkendes som en arbejdsskade?

En skade kan anerkendes som en arbejdsskade, når der er tale om en påvirkning, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

I praksis betyder det, at man skal kunne sandsynliggøre, at man har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at man er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde.

Det kan f.eks. være relevant for sundhedspersonale, der har været i tæt kontakt med smittede patienter. Det kræves også, at diagnosen Covid-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.

Arbejdstilsynet har i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den 21. april 2020 udarbejdet en vejledning om ”Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19”. Du kan læse mere på www.aes.dk

Det kan være muligt at få dækket disse erstatningsposter

Hvis smitten med Covid-19 anerkendes som en arbejdsskade, vil der skulle ske tilkendelse af erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven. Det kan være muligt at få dækket følgende erstatningsposter:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Arbejdsskadesikringsloven giver derimod ikke mulighed for at få dækket godtgørelse for svie- og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sygemelding som følge af Covid-19.

Hvis man er af den opfattelse, at smitte med Covid-19 er en følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under, og er der tale om mere alvorlige symptomer, så bør det anmeldes til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det er arbejdsgiver, der skal forestå anmeldelsen.

Hvordan er du stillet i forhold til forsikringsdækning?

De fleste ulykkesforsikringer dækker skader efter en ulykke, hvorimod der ikke er dækning for skader, der skyldes smitte med virus, bakterier eller lignende.

Selvom der kan blive tale om en varig fysisk skade, vil der således ikke kunne opnås dækning under ulykkesforsikringen.

Egne forsikringer dækker som udgangspunkt ikke det løntab, der måtte være, hvis du er sygemeldt i en periode uden fuld løn fra arbejdsgiver. Hvordan du er stillet, afhænger dog af din konkrete forsikringsdækning.

Er du i tvivl om hvordan du er stillet, er du altid velkommen til at kontakte os på +45 7015 1000 eller mail@70151000.dk. Vi står klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende dine erstatningsmuligheder, hvis du smittes med Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her