09. mar 2020

Kan du have krav på erstatning ved aflysning eller nedlukning pga. Covid-19?

09. mar 2020
De mange aflysninger og nedlukninger på grund af Covid-19 rejser en række juridiske spørgsmål.

Mange har hæftet sig ved, at regeringen alene har henstillet til, at større arrangementer ikke gennemføres, men ikke kommet med et forbud.

Henstillinger er ikke bindende og giver næppe anledning til juridiske problemer. Tingene stiller sig anderledes, hvis der kommer bindende regler.

Hvad siger epidemiloven?

Efter epidemiloven har myndighederne hjemmel til at gennemføre foranstaltninger over for visse sygdomme.

Covid-19 er kommet på listen fra og med 27. februar 2020.

Det er lokale ”epidemikommissioner” (en i hver region med politidirektøren som formand), der har myndighed på området.

De kan f.eks. påbyde borgere at lade sig undersøge, indlægge og isolere.

De kan også beslutte, at områder skal afspærres, eller at offentlige arrangementer forbydes.

Hvornår kan der være krav på erstatning?

Beslutninger om tvangsindgreb kan indbringes for domstolene. Såfremt foranstaltninger påfører virksomheder eller personer tab, er der krav på erstatning.

Reglerne bliver først relevante, hvis myndigheden udsteder bindende forskrifter. Det er endnu ikke sket.

De nedlukninger, der er sket indtil nu, er derfor principielt sket frivilligt og udløser ikke erstatning efter loven.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med epidemiloven, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her