10 apr 2019

Iværksætterselskaber afskaffes

Folketinget har vedtaget en ændring af selskabsloven, som fjerner muligheden for at stifte et iværksætterselskab (IVS). Der kan derfor ikke ske dannelse af nye iværksætterselskaber fra lovens ikrafttræden. Dato for ikrafttrædelse er endnu ikke kendt, da loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Iværksætterselskaberne fjernes, fordi Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaberne viste, at selskabsformen ikke havde den ønskede effekt i erhvervslivet. Begrundelsen kan du læse mere om her

De iværksætterselskaber, som er stiftet inden lovens ikrafttræden, skal inden for 2 år beslutte, at iværksætterselskabet skal omdanne sig til et anpartsselskab eller opløse selskabet. Omdannelsen kan kun ske, hvis selskabskapitalen i iværksætterselskabet er på minimum 40.000 kr. Sker omdannelsen ikke inden udløbet af denne frist, vil iværksætterselskabet blive oversendt til tvangsopløsning hos Erhvervsstyrelsen.

Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskaberne gennemføres en nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med omdannelse af selskabsform, så er du velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for rådgivning vedrørende omdannelse fra IVS til ApS?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her