11. mar 2020

Hvordan skal arbejdsgivere håndtere coronavirus?

11. mar 2020
Myndighedernes vejledninger, anbefalinger og eventuelle påbud kan have stor betydning for, hvordan man som arbejdsgiver skal håndtere coronavirus. Som arbejdsgiver bør man derfor løbende holde sig opdateret på myndighedernes vejledninger og anbefalinger.

Spørgsmål om håndtering af coronavirus på arbejdspladsen

Coronavirus rejser en lang række spørgsmål vedrørende håndteringen af coronavirus, herunder eksempelvis

  • om en medarbejder smittet med coronavirus har ret til løn
  • om arbejdsgiver kan bestemme, at en medarbejder skal sendes hjem som følge af risiko for smittespredning
  • om arbejdsgiver må spørge medarbejderen om, hvorvidt medarbejderen har coronavirus
  • om medarbejderen kan undlade at møde på arbejde som følge af smitterisiko

Hvilke regler gælder?

En arbejdsgiver kan bestemme, at en medarbejder skal blive hjemme på grund af risiko for coronavirus, eksempelvis hvis medarbejderen har opholdt sig i et af de særlige risikoområder.

I det omfang medarbejderen kan arbejde hjemmefra, er medarbejderen forpligtet til dette.

Som udgangspunkt har medarbejderen krav på aflønning, hvis arbejdsgiveren bestemmer, at medarbejderen skal holde sig hjemme.

Hvis myndighederne pålægger virksomheder at sende medarbejdere hjem, kan forpligtelsen til at udbetale løn ophøre.

Er en medarbejder smittet med coronavirus, er der tale om almindelig sygdom, og medarbejderen har krav på løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige for ansættelsen gældende regler.

Er medarbejderen i privat regi rejst til et af de særlige risikoområder i strid med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, kan forpligtelsen til at betale løn under sygdom ophøre, idet der kan være tale om selvforskyldt sygdom.

Som udgangspunkt bestemmer arbejdsgiver, om en medarbejder skal sendes hjem eller møde på arbejde. Det er således ikke op til medarbejderen selv at bestemme dette. Situationen kan dog være en anden, hvis sundhedsmyndigheder har udstedt påbud om karantæne til den pågældende medarbejder. I andre situationer er det alene op til virksomheden at bestemme, hvem der skal sendes hjem eller møde op på arbejdet.

Møder medarbejderen ikke op, uanset arbejdsgiver har bestemt dette, er det ulovlig udeblivelse, som kan medføre opsigelse eller bortvisning.

Som nævnt ovenfor rejser situationen vedrørende coronavirus en række spørgsmål, som man som arbejdsgiver kan blive mødt med. HjulmandKaptain anbefaler, at man søger rådgivning i hvert enkelt tilfælde, og vi står til rådighed for besvarelse af spørgsmål vedrørende håndteringen af coronavirus.

Du kan læse mere om reglerne for, hvordan du overholder databeskyttelsesreglerne i forbindelse med coronovirus i vores nyhed: Hvordan skal du forholde dig til databeskyttelsesreglerne i forbindelse med covid-19?

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af coronavirus på arbejdspladsen?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her