12. maj 2020

Hvordan er byggeriets parter stillet i forhold til tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation ifm. Covid-19?

12. maj 2020
Det opleves, at både entreprenører og bygherrer påberåber sig ret til tidsfristforlængelse på grund af de tiltag, der igangsættes fra myndighedernes side ifm. Covid-19. Det vil sige retten til uden sanktioner at levere egen ydelse senere end aftalt.

Synspunktet kan være, at disse myndighedstiltag og den heraf følgende delvise ”nedlukning” af Danmark er at sidestille med en force majeure-situation, der sædvanligvis giver mulighed for ret til tidsfristforlængelse.

Ved force majeure forstås en udefrakommende begivenhed, som hverken bygherre eller entreprenør er herre over, og som hindrer en rettidig opfyldelse af parternes aftale.

En tung bevisbyrde

Det må forventes, at der vil påhvile den part, der påberåber sig force majeure eller påberåber sig, at den aktuelle situation konkret umuliggør en rettidig opfyldelse af partens forpligtelser en forholdsvis tung bevisbyrde.

Bedømmelsen vil være konkret, og eksempelvis vil man nok kunne konstatere, at det vil være muligt at skaffe materialer eller arbejdskraft hos andre leverandører, end dem parten sædvanligvis anvender.

Parterne har en gensidig pligt til at sørge for, at en given eller forventet forsinkelse bliver undgået eller begrænset ved at igangsætte tiltag, som med rimelighed kan forventes og forlanges.

Tidsfristforlængelse og erstatning

Hvis den konkrete situation umuliggør rettidig opfyldelse, og der således foreligger et berettiget krav på tidsfristforlængelse, vil der, når en force majeure-situation danner grundlag for kravet, være ret til en tidsfristforlængelse, men ikke en økonomisk kompensation.

Muligheden for forsinkelseserstatning kan dog komme på tale, hvis forsinkelsen konkret må henføres til et offentligt påbud eller forbud.

Har entreprenøren i den situation ret til ekstra tid, vil entreprenøren efter omstændighederne også kunne gøre et forsinkelseserstatningskrav gældende (f.eks. for dokumenterede forøgede byggepladsomkostninger).

Varsling overfor kontraktparter

Den part, der forventer en forsinkelse med levering af egen ydelse som konsekvens af Covid-19-situationen, skal varsle dette over for sin kontraktpart, inden den forventede forsinkelse indtræder.

Parten, der modtager en begæring om tidsfristforlængelse, skal og bør forholdsvis hurtigt forholde sig hertil.

Det er vigtigt, at parternes positioner klargøres så hurtigt som muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for konkret rådgivning om berettigelsen af et krav om tidsfristforlængelse på grund af Covid-19, eller hvorledes du generelt bør forholde dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i entrepriseret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her