09 jul 2019

Hvor meget må du bringe hjem fra din rejse uden for EU og inden for EU?

Sommerferien er over os, og for rigtig mange betyder det, at turen går til udlandet. Nogle bliver i EU, og andre drager endnu længere væk. For langt de fleste betyder sommerferien afslapning og hygge, men for næsten ligeså mange byder sommerferien også på shopping.

Særligt den sidste del kan have en bagside, når sommerferien er slut, og du drager tilbage til Danmark. Her venter Toldmyndigheden, og det kan resultere i told og afgiftsskyld. I værste fald kan det resultere i en bøde.

Hvad er forskellen på at rejse hjem fra et EU-land og et land uden for EU?

Der er stor forskel på, om du rejser hjem fra et EU-land eller fra et land uden for EU.

Udgangspunktet er, at du må medbringe alle de varer, du vil, på nær alkohol og tobak, når du kommer hjem fra en rejse i EU. Omvendt gælder det for rejser uden for EU, at du samlet må have varer med hjem for 3.250 kr.

Har du varer med hjem fra f.eks. USA, skal varernes samlede værdi være under 3.250 kr., hvis du skal undgå at betale told og andre afgifter. Er varernes samlede værdi derimod over 3.250 kr., skal du betale told og afgifter af de varer, der overstiger den samlede værdi på 3.250 kr.

Har du én vare med, der i sig selv overstiger en værdi på 3.250 kr., skal der betales told og afgift af hele varens værdi.

Hvordan vurderes varerne?

Grænsen på de 3.250 kr. gælder for én person. Varer der kan sælges samlet, vurderes samlet. Det betyder, at f.eks. et kamera og en linse dertil bliver vurderet som én samlet vare.

Medbringer du således et kamera til en værdi på 2.750 kr. og en linse dertil med en værdi på 750 kr., er der samlet en værdi på 3.500 kr. Da varen kan sælges samlet, vil linse og kamera blive betragtet som én vare, der overstiger 3.250 kr., hvorfor du skal betale afgift af den samlede værdi.

Varerne må ikke fordeles på flere personer på rejsen

Grænsen på 3.250 kr. gælder også sådan, at varerne ikke kan fordeles på flere personer. Har du f.eks. købt et ur, noget tøj og en ring, der samlet løber op i 9.000 kr., og ingen af varerne isoleret koster over 3.250 kr., kan varerne ikke fordeles ud på tre personer, der er med på rejsen for derved at komme under 3.250 kr. for hver enkelt person. Dette gælder også, selvom disse personer ikke selv medbringer varer fra ferien.

Overholdes reglerne ikke, vil konsekvensen være, at du skal betale told og afgift af varerne, og du risikerer samtidig at få en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter.

Tjek disse vejledninger, inden du bringer varer med hjem fra din rejse

Inden du således medbringer varer fra din rejse, om det er i EU eller uden for EU, så tjek disse to vejledninger fra Toldstyrelsen, der forklarer, hvad og hvor meget der må medbringes, og hvordan du skal forholde dig, hvis du medbringer mere end det tilladte.

Læs vejledning for rejser inden for EU her.

Læs vejledning for rejser uden for EU her.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.