07. maj 2020

Hvilke virksomheder har mulighed for at optage lån i allerede indbetalt moms og lønsumsafgift ifm. Covid-19?

07. maj 2020
Folketinget har den 30. april 2020 vedtaget loven L 175, der giver mulighed for, at virksomheder og selskaber kan låne allerede indbetalt moms og lønsumsafgift, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Der er i loven dog fastsat visse begrænsninger, der gør, at det ikke er muligt at optage lån af allerede indbetalt moms og lønsumsafgifter. Muligheden for at låne gælder f.eks. ikke for virksomheder eller selskaber, som har en fysisk eller juridisk person der enten,

  • er ejer af virksomheden,
  • reelt driver virksomheden,
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion,
  • er filialbestyrer i virksomheden,

og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289.

Det er således ikke kun virksomheden eller selskabet, der er er omfattet af reglerne. Det er også de personer, som reelt er med til at drive virksomheden.

Dette medfører, at virksomheder, der søger om ovenstående lån, er nødsaget til at undersøge, om der er personer i ledelsen, der indenfor de seneste 10 år har været dømt for skatte- eller afgiftssvig.

Såfremt der er personer i ledelsen, som har været dømt for skatte- eller afgiftssvig indenfor de sidste 10 år, vil det kun være muligt at søge om lån, hvis disse personer træder ud af bestyrelsen forinden, at ansøgningsfristen for lån udløber den 15. juni 2020.

Hvis ikke der opnås en frivillig ordning med det medlem, som har været dømt for skatte- og afgiftssvig om, at denne skal træde ud af bestyrelsen, vil det som alt overvejende hovedregel være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om nyt bestyrelsesmedlem skal til afstemning.

Herudover er virksomheder, som har skiftet 50 % eller mere af ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 ikke berettiget til at søge om lånene, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Reglerne om skift af mere end 50 % i ejerkredsen er derfor mere restriktive end de øvrige regler om udskiftning i ledelsen, da ansøgningen i så fald skal vedlægges en revisorerklæring. Dette skyldes, at man fra Folketingets side har ønsket at undgå, at der blev åbnet op for en stråmandskonstruktion, hvor virksomheder, der søger om lån, ikke har til hensigt at tilbagebetale lånet.

Da de nye lånemuligheder kan være attraktive, er det relevant for virksomheder at undersøge, om de er berettigede til at søge om lån, og i givet fald om der eventuelt skal foretages ændringer i ledelsesstrukturen. Der kan læses mere om de generelle betingelser for at ansøge om lån her

Der er frist for ansøgning om lån hos skattemyndighederne senest den 15. juni 2020, og da der potentielt skal afholdes generalforsamling eller udarbejdes revisorerklæring, er det vigtigt allerede nu at undersøge, om virksomheden opfylder betingelserne.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med reglerne om lån af allerede indbetalt moms og lønsumsafgift, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedr. loven om lån i allerede indbetalt moms og lønsumsafgift ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her