15. mar 2020

Hvad betyder trepartsaftalen for danske arbejdsgivere?

15. mar 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som skal hjælpe arbejdsgivere og lønmodtagere i situationen med coronavirus.

Du kan læse seneste nyt om lønkompensationsordningen under vores Q&A her

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har på et pressemøde den 15. marts 2020 orienteret om den såkaldte trepartsaftale, som skal være med til i videst mulige omfang at sikre, at så få som muligt mister deres arbejde på grund af coronaudbruddet.

Trepartsaftalen betyder en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Med aftalen forsøger regeringen og arbejdsmarkedets parter at sikre, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af Covid-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Hvem gælder trepartsaftalen for?

Aftalen gælder for lønmodtagere i alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af Covid-19.

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 % eller mere end 50 ansatte.

Hvordan dækker lønkompensationen?

Virksomheden kan få en lønkompensation fra staten på 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden. Virksomheden modtager refusion fra staten efter de førnævnte retningslinjer. Ordningen vil blive administreret af Erhvervsstyrelsen.

Den enkelte medarbejder skal bidrage til ordningen ved enten at anvende feriedage eller afspadsering i 5 dage i perioden. Har medarbejderen ikke feriedage eller afspadsering, kan medarbejderen bruge feriedage fra det nye ferieår eller holde fri uden løn.

Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode, og medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020.

I dokumentationen skal blandt indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentant på virksomheden. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse.

Løbende opdatering og afklaring af spørgsmål

Der er en række spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med ordningen.

Det drejer sig eksempelvis om den praktiske gennemførelse af ordningen i de enkelte virksomheder. Kan virksomheden iværksætte denne med eller uden samtykke fra medarbejderne, gælder den alle virksomheder, herunder også ikke-overenskomstdækkede virksomheder, kan allerede iværksatte foranstaltninger, f.eks. hjemsendelser uden løn eller afskedigelser omgøres?

Vi forventer at få svar på disse spørgsmål i forbindelse med ordningens behandling i Folketinget. Vi opdaterer denne nyhed løbende, efterhånden som vi får svar på disse og andre spørgsmål.

Regeringen vil i den kommende uge søge om Folketingets opbakning til ordningens indførelse. Vi følger udviklingen og orienterer løbende om nyt.

Har du spørgsmål til ordningen, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med trepartsaftalen?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her