16. mar 2020

Hvad betyder Covid-19 for behandling af EU-udbud?

16. mar 2020
For ordregivere med igangværende EU-udbud og igangværende kontrakter, der allerede har været i EU-udbud, vil den kommende periode rejse en del aktuelle spørgsmål.

Nogle af de spørgsmål, som ordregivere vil stå tilbage med er:

 • Kan/skal jeg udsætte frister i udbuddet, såsom ansøgningsfrister og tilbudsfrister?
 • Kan jeg ændre på min igangværende kontrakt uden at lave et nyt EU-udbud?
 • Kan jeg indgå aftaler, der ikke har været i EU-udbud på grund af situationens alvor?
 • Kan jeg om nødvendigt aflyse mit igangværende udbud?

Med henblik på at vejlede ordregivere og deres potentielle eller aktuelle leverandører udsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen torsdag den 12. marts 2020 et notat om de udbudsretlige problemstillinger vedr. Covid-19.

Notatet, der kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her, behandler flere af de ovennævnte spørgsmål og konkluderer, efter vores vurdering, som det væsentligste, at:

 • ”Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering kan konsekvenserne af Covid-19 på forskellige vis udgøre et sagligt grundlag for at forlænge tilbudsfristen”,
 • Ordregivere og leverandører kan aftale ændringer i henhold til udbudslovens § 180, når værdien af ændringen/ændringerne tilsammen ikke overstiger grænserne i § 180 og ikke ændrer på kontraktens overordnede karakter.

 • Udbruddet af Covid-19 virus og de afledte effekter heraf kan udgøre en begivenhed, som en ”påpasselig ordregiver” ikke kunne have forudset i forbindelse med det oprindelige udbud af kontrakten.

  Det betyder, at ordregiver, efter en konkret vurdering, kan foretage ændringer af en igangværende kontrakt svarende til op til 50 % af den oprindelige kontraktværdi, uanset den enkelte ændrings værdi overstiger den relevante tærskelværdi i henhold til udbudslovens § 183.

  Og som noget ganske interessant vedrørende den situation, at ordregiver er nødsaget til at forlænge en igangværende kontrakt, på grund af en forlængelse af et igangværende udbud, anfører Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, at ”På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at konsekvenserne af Covid-19 kan danne grundlag for en anvendelse af § 183, således kontrakten kan forlænges, indtil der foreligger en ny kontrakt. Ændringen skal i denne forbindelse overholde betingelserne i § 183 samt principperne.”
 • ”I forhold til Covid-19 kan epidemier være en begivenhed, der ikke kunne forudses, hvilket kan medføre et akut behov for at foretage visse indkøb.” Dermed kan udbudslovens § 80, stk. 5 blive relevant for visse indkøb og under iagttagelse af, om betingelserne i § 80, stk. 5 i øvrigt er opfyldt – herunder at der alene bliver indgået aftaler i strengt nødvendigt omfang.

Ordregiver skal derudover være opmærksom på, at hvis en kontrakt kan udbydes efter en hasteprocedure, så vil ordregiver være henvist hertil.

Vær opmærksom på ligebehandling og proportionalitet

Generelt i forhold til de nævnte konklusioner er det væsentligt at være opmærksom på, at ordregiver skal iagttage principperne om ligebehandling og proportionalitet. Det betyder overordnet, at ordregiver skal foretage saglige skridt og i det omfang situationen tilsiger det – typisk i forhold til tid og værdi.

Vær også opmærksom på, at ved ændringer efter udbudslovens § 180, skal værdien af allerede aftalte ændringer tages med i ”regnskabet”, når det kommer til at overholde de værdimæssige begrænsninger § 180 indeholder. Det gælder også i nedadgående retning.

Kan ordregiver aflyse et igangværende udbud?

Det er fast indarbejdet i praksis fra Klagenævnet for Udbud, at ordregiver kan aflyse et igangværende udbud, så længe det ikke sker på et usagligt grundlag.

Notatet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen omhandler ikke en beskrivelse af ordregivers muligheder for at aflyse et igangværende udbud.

Det fremgår dog af notatet, at Covid-19 på forskellig vis kan udgøre en saglig grund til at forlænge en eller flere frister i et igangværende udbud.

Det er således meget vanskeligt at forestille sig, at ordregiver ikke også, med samme saglige begrundelse, kan vælge at aflyse et igangværende udbud, hvis det er det, ordregiver vurderer, er det relevante skridt at foretage sig.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med udbudsretlige problemstillinger vedrørende Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til behandling af EU-udbud i forbindelse med Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her