03 sep 2020

Forbud mod større arrangementer forlænget – Nye muligheder for kompensation for underleverandører

Forbuddet mod afholdelse af festivaler, markeder og andre større begivenheder med mere end 500 personer til stede samtidig er med Bekendtgørelse 1272 forlænget til 1. november 2020, samtidig med, at der med den politiske aftale fra 28. august 2020 lanceres en udvidet kompensationsordning for leverandørerne til disse store arrangementer.

Hvad indebærer forbuddet?

Forbuddet gælder indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig. Forbuddet løber nu frem til 1. november 2020.

Forbuddet skaber et juridisk grundlag for aflysninger annonceret efter 21. april 2020

Da forbuddet mod arrangementer med mere en 500 personer tilstede trådte i kraft den 21. april 2020, fandtes der ikke et forsamlingsforbud, der strakte sig længere end til 10. maj 2020, og arrangørerne havde således ikke før 21. april 2020 et egentligt juridisk grundlag for ansvarsfrit at aflyse arrangementer, der lå efter 10. maj 2020.

21. april-forbuddet skabte dette juridiske fundament, så arrangørerne ansvarsfrit kunne aflyse disse store arrangementer. Det skaber dermed en mere klar linje for, hvilke forhold der juridisk gælder mellem leverandører, arrangører, deltagere mv. i forbindelse med aflysning af de store arrangementer, men også for opgørelserne af kompensations beløb.

Kompensationsordningen for aflyste festivaler mv.

Med bekendtgørelse 836 blev der i juni måned skabt en kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrangementer med mere end 350 forventede samtidige deltagere.

Kompensationsordningen gælder for nuværende kun for arrangementer, der var planlagt til afholdelse i perioden 6. marts til 31. august 2020, og hvor muligheden for deltagelse var offentligt kendt før 6. april 2020, men det er i den politiske aftale fra 28. august 2020 aftalt, at kompensationsordningen følger med forbuddet, så det må forventes, at kompensationsbekendtgørelsen forlænges tilsvarende.

Arrangørerne kan få kompenseret det tab, de ikke kunne undgå. Det betyder i praksis, at arrangører kan indregne udgifter:

  • hvorom der er indgået bindende aftale før 6. april 2020,
  • som arrangøren ikke efter selve aftalens ordlyd kan frigøre sig ansvarsfrit fra, og
  • hvor arrangøren som følge af en aflysning af selve arrangementet forud for 21. april 2020 har valgt at hæve aftalen med leverandøren.

Udgifter der relaterer sig til arrangementer, der først er aflyst fra den 21. april 2020 og frem, er arrangøren i princippet ikke forpligtet til at betale, da arrangementets aflysning fra den 21. april 2020 er begrundet i et generelt legalt forbud. Disse udgifter kan således, efter vores opfattelse, ikke indregnes i kompensationen,

Kompensationsordning for leverandører til aflyste store arrangementer

Med den politiske aftale indgået den 28. august 2020 åbnes der mulighed for, at leverandører til de store aflyste arrangementer også kan blive kompenseret.  Det kan være leverandører af lydudstyr, fadølsanlæg, telte og lignende.

Den politiske aftale røber ikke mange detaljer i den påtænkte ordning ud over, at det er arrangementets karakter og ikke arrangørens karakter, der vil være afgørende for adgangen til kompensation. Det betyder, at leverandører til arrangementer med kommuner og tilsvarende ikke afskæres, blot fordi arrangøren ikke i sig selv kunne søge kompensation.

Derudover forventer vi, at ordningen vil give kompensation til leverandører, hvis aftaler er blevet ophævet med henvisning til forbuddet mod store forsamlinger. Vi anser det mindre sandsynligt, at leverandører vil kunne kræve kompensation, hvis de havde juridisk ret til at kræve betalingen fra arrangøren, men blot har undladt at gøre dette.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordningerne forbindelse med Covid-19, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til kompensationsordninger ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her