18. mar 2020

Flere virksomheder kan nu udsætte indsendelsen af årsregnskab som følge af Covid-19

18. mar 2020
Der er fra kl. 10.00 den 18. marts 2020 indført forbud mod, at mere end 10 personer samles til såvel indendørs som udendørs arrangementer. Det betyder derfor også, at en lang række virksomheder, organisationer, foreninger mv. ikke kan afholde generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Har din virksomhed

  1. ikke allerede afholdt generalforsamling, hvor dit årsregnskab er blevet godkendt?
  2. ikke ifølge den gældende vedtægt for din virksomhed lov til at afholde elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde, og

udgør den gruppe af mennesker, der er nødvendige for at afholde generalforsamling (ejere eller ejerrepræsentanter, bestyrelse og revisor) mere end 10 personer.

Så kan du med en ny bekendtgørelse vente med at indsende dit årsregnskab til 8 uger efter, at det nuværende forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v ophører.

Lige nu vil det sige 8 uger fra den 30. marts 2020, hvor den nuværende forbudsbekendtgørelse ophører.

Generalforsamling og indsendelse af årsregnskab

Forbuddet, mod at mere end 10 personer mødes, giver et problem for aktieselskaber, anpartsselskaber og tilsvarende, der er forpligtede til at afholde ordinær generalforsamling og indsende årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen inden for en frist på 5 måneder efter regnskabsårets afslutning (for børsnoterede selskaber er fristen 4 måneder).

Denne udfordring hjælper Sundheds- og ældreministeren nu med ved at udstede en bekendtgørelse, der dispenserer fra årsregnskabslovens regler om indsendelse af årsregnskab.

Fristen for indsendelse af årsregnskabet kan dog ikke blive kortere end fristen, som følger efter årsregnskabslovens almindelige regler.

Selskaber, som ønsker at benytte sig af bekendtgørelsens mulighed for at udskyde indsendelsen af årsregnskabet, skal afholde generalforsamling, som skal godkende årsrapporten i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af den nye 8 ugers frist. Det gælder, uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser om kortere frist eller tidligere tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.

En anden vej

I små og mellemstore selskaber med en overskuelig ejerkreds skal man være opmærksom på, at man ved fuldstændig enighed i ejerkredsen kan fravige de formelle regler for afholdelse af generalforsamling.

Hvis alle ejere er enige, kan man for således afholde generalforsamlingen som en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”. 

Det vil sige, hvor man på skrift/email rundsender dagsorden, forslag m.v., og hvor generalforsamlingen afvikles, uden at man er mødtes, hverken fysisk eller elektronisk.

Man skal i en sådan situation være opmærksom på, at man får alle ejeres udtrykkelige accept af fremgangsmåden, idet man i modsat fald vil risikere, at generalforsamlingen kan blive erklæret for ugyldig.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at den ovenfor nævnte bekendtgørelse træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00, og at bekendtgørelsen ophæves den 30. marts 2020.

Har du spørgsmål til afviklingen af generalforsamling og indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til afviklingen af generalforsamling og indsendelse af årsregnskab ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her