12. maj 2022

EU-kommissionens forslag til en ny forordning vedrørende data genereret i EU

12. maj 2022
EU-kommissionen fremlagde den 23. februar 2022 et forslag til en ny forordning vedrørende adgangen til data genereret i EU. Forslaget til den nye forordning, der kaldes ”Data Act”, skal medvirke til at realisere den europæiske datastrategi.

Samspillet mellem forslaget til den nye Data Act og datastrategien

Formålet med den europæiske datastrategi, der blev lanceret i 2020, er at skabe (endnu) et indre marked, hvor netop data kan bevæge sig frit imellem EU-landene.  

Forslaget til den såkaldte Data Act skal bidrage til at realisere formålet med den europæiske datastrategi ved at skabe en ramme for dataformidlingstjenester. Dataformidlingstjenesterne skal medvirke til, at både virksomheder og private sikkert kan få adgang til og dele data.

Derudover skal forslaget til den nye Data Act bidrage til at realisere formålet med den europæiske datastrategi, ved at der 1) gives adgang til offentlige data, 2) oprettes nye anmeldelses- og tilsynssystemer for mellemmænd (af data) og 3) etableres rammer for videnskabelig anvendelse af data.

Det overordnede princip i forslaget til den nye Data Act

Forslaget til den nye Data Act respekterer principperne indeholdt i databeskyttelsesforordningen, og det er således ikke hensigten, at den skal have fortrinsret frem for databeskyttelsesforordningen.

Som det overordnede princip i den nye Data Act gælder, at det skal være muligt for både virksomheder og private at opnå adgang til og dele den data, de selv – via brugen af særlige produkter og tjenester – er med til at skabe.

Det er således udbyderne af disse særlige produkter og tjenester, der skal sikre, at det er let for brugeren heraf at tilgå data, som brugeren selv er med til at skabe. Det sikres ved at gøre det muligt for brugeren at stille data, der genereres ved brugen af produktet eller tjenesteydelsen, til rådighed for en tredjepart – både omkostningsfrit, uden unødig forsinkelse og i samme kvalitet, som den kvalitet, der er tilgængelig for indehaveren af den pågældende data. 

Tredjeparten må selvfølgelig ikke anvende data, denne modtager fra brugeren, til at skabe et for udbyderen konkurrerende produkt.

Hvad kan vi forvente?

EU-kommissionen har alene fremlagt et forslag til en ny forordning, hvorfor forordningen således ikke er endeligt vedtaget. Det er nu op til Europa-Parlamentet og Europarådet at fremsætte ændringer til forslaget.

Det er vores forventning, at forordningen træder endeligt i kraft i løbet af et par år. Vil man som udbyder af produkter og tjenester være på forkant, bør man derfor allerede nu overveje, hvilke tiltag der kan foretages, for at det overordnede princip i den nye ”Data Act” sikres.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for juridisk rådgivning i forbindelse med f.eks. databeskyttelses- eller it-retlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her