14 nov 2018

EU-domstolen udvider igen adgangen til momsfradrag for holdingselskaber

Skattestyrelsen må sandsynligvis udstede endnu et styresignal om udvidelse af adgangen til fradrag for moms i holdingselskaber som en følge af seneste afgørelse fra EU-domstolen.

Skattestyrelsen ændrede på baggrund af EU-domstolens dom i sag C-320/17, Marle Participations SARL, praksis for, hvornår erhvervelse og besiddelse af kapitalandele måtte anses for økonomisk virksomhed i medfør af momslovens § 3, med ret til momsfradrag som konsekvens.

Nu ser det imidlertid ud til, at Skattestyrelsen er nødt til at udstede endnu et styresignal og endnu engang udvide adgangen til fradrag for moms i holdingselskaber. EU-domstolen har netop afsagt dom i sag C-249/17, Ryanair Ltd.

I denne afgørelse fastslår EU-domstolen, at der vil være fradrag for moms på omkostninger forbundet med køb af aktier eller anparter i andre selskaber, hvis det var hensigten, at der skulle gennemføres levering af ydelser til dette selskab. Derudover fastslår EU-domstolen, at der også er adgang til fradrag for moms på de ydelser, der er købt i forbindelse med erhvervelsen af aktier eller anparter i datterselskaber, også selvom købet ikke gennemføres, hvis hensigten med erhvervelsen var at levere ydelser til datterselskabet.

I den konkrete sag for EU-domstolen var det hensigten, at Ryanair ville levere administrationsydelser til datterselskabet, hvilket EU-domstolen fandt tilstrækkeligt til, at der var ret til fradrag for moms på de rådgiverydelser, som holdingselskabet havde afholdt i forbindelse med opkøbsaktiviteterne.

Mulighed for genoptagelse og tilbagebetaling af moms
Som en følge af, at EU-domstolen har underkendt national dansk praksis, vil der for holdingselskaber, der har haft udgifter i forbindelse med købsaktiviteter af datterselskaber, og hvor de er endt med ikke at erhverve datterselskabet, være ret til fradrag for moms, hvis det kan dokumenteres, at det var hensigten at levere varer eller ydelser til datterselskabet efter erhvervelsen.

Derfor må det forventes, at der, ligesom tidligere i år, bliver udstedt et styresignal hvorefter holdingselskaber, der har fået nægtet fradrag for denne moms, eller slet ikke søgt fradrag for denne moms, kan få genoptaget momsangivelserne helt op til 10 år tilbage i tid.

Der kan anmodes om genoptagelse allerede nu på grund af EU-domstolens afgørelse. Holdingselskaber kan også vente på, at der som forventet kommer et styresignal fra Skattestyrelsen. Hvis der gør dette, vil der som udgangspunkt være 6 måneder fra den dato, hvor styresignalet bliver udstedt, til et eventuelt tilbagebetalingskrav bliver gjort gældende overfor skattestyrelsen.

Det er således blot et spørgsmål om hurtigt at få sit krav gjort gældende, og det kan vi være behjælpelig med.

Dokumentation til brug for genoptagelsen
Holdingselskabet skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale, dokumenter i forbindelse med forhandlingen, bestyrelsesreferater eller andet relevant bilagsmateriale, som efter holdingselskabets opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

Vi er altid klar til at hjælpe med at udarbejde en genoptagelsesanmodning, så dit holdingselskab kan søge momsen refunderet.

Du kan læse mere om EU-domstolens afgørelse i sagen med Ryanair her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Skal vi hjælpe dit holdingselskab med genoptagelse af momsansættelsen og eventuelt få moms refunderet?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her