18 sep 2018

Ekspropriation underkendt af Højesteret

Højesteret har i en ny afgørelse underkendt dele af en ekspropriation foretaget af Banedanmark som led i elektrificering af jernbanen.

Efter loven kan Banedanmark ekspropriere arealer i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne gennemføre elektrificeringen. Det er oplyst i forarbejderne til loven, at indgrebet vil være mindre indgribende.

Det fremgår også af lovens forarbejder, at en kommune som led i en ”koordineret proces” kan gennemføre ændringer i elektrificeringsprojektet mod selv at afholde udgifterne.

Højesterets flertal fandt, at dette ikke gav hjemmel til, at en kommune uden andet plangrundlag kan gennemføre projektændringer, hvor der erhverves yderligere arealer. Højesteret lagde til grund, at det oprindelige projekt var tilstrækkeligt til at opfylde elektrificeringsprojektet, og at yderligere erhvervelser ikke var nødvendige for at gennemføre dette. På den baggrund fandt flertallet, at der ikke var hjemmel til at ekspropriere et areal til anlæg af ny kommunevej, privat fællesvej og vendeplads på i alt 20.830 m2.

Mindretallet fandt, at der var hjemmel i loven til at gennemføre også denne ekspropriation.

Afgørelsen viser, at kravet om udtrykkelig hjemmel til foretagelse af ekspropriationer skal tages bogstaveligt og er måske særligt interessant, fordi der netop er afsluttet et udvalgsarbejde om ekspropriationsreglerne.

Afgørelsen må forstås således, at havde kommunen etableret et selvstændigt plangrundlag for ekspropriation af det yderligere areal, ville hele ekspropriationen have været godkendt.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med en ekspropriationssag?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her